KÖSZÖN, KÖSZÖNET

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
KÖSZÖN, KÖSZÖNET – Háláját fejezi ki valamiért. [A MÉKSz szerint: ?] A kö ősgyök a kör, köt szótöve is. A kör befejezett, bekötött végtelen vonal. Köszönetet, hálát általában a kész, elkészült, készen levő, vagyis köszön levő, hasznavehető, számunkra kedves, hasznos dolgokért, vagy az elkészültség reményében mondunk. Az sz kulcshang ezekben a szavakban, de az ösz, szö gyökök kiterjedést megjelenítők (összes vagy szövetség). Az elhangzó köszönet, hála kifejezése. A szóvégi net, mint külön szó, itt összetett szó része. A net valaha az ősmag(yar)-nyelven sima, világos, fénylő, csillogó, tiszta jelentésű volt, és a vízfelület hasonlóságából indulván, felületvonatkozású. E jelentéssel jutott át az utódnyelvek közül a latinba (nit, niteo, nitida), származéknyelveibe (román: net, neted; olasz: netto, nettamento, nettare; francia nettement stb.). A netlen, durva felületű, nem sima, nem tiszta, nem fénylő stb. (pl: kenetlen, egyenetlen). A megköszönetlen valami a befejezetlenség érzetét keltő. Nincs készen. Akkor lesz készen, a cselekmény akkor lesz befejezett tény, akkor lesz sima, világos, fénylő, csillogó, tisztességes, és jelképesen megnyugtatóan szétterülő, ha elhangzik a köszönet érte. Bizony. A magyar nyelvnek nyelvbonctana van, minden ízület számít! A CzF Szótár a szó feltételezett kialakulásáról: „E szónak jelentéseiből kitelezik, hogy alapfogalom benne a ked, melytől kedü, kedv, kedély szók származnak. E nyomon indulva, valószinü, hogy a köszön, igének kösz gyöke azonos, vagy legalább rokon kegy (kögy) v. ked szókkal, az utóbbiból lett: ked-en v. kez-en, s hangváltozattal közön, köszön […]” Vagyis a köszönet lelki tényezők, mint kegy, kedv beteljesülése, ami szintén elvezet a kör bezárulásához, a net értelmének kiteljesedéséhez. Az angolszász, germán nyelvek csók jelentésű kiss kus, kys, Kuss és más kifejezései a köszönet kimutatásának egyik módjáról szólnak.