KÓSTÁL

KÓSTÁL – Valamilyen ára van. [A hiv. nyelv. szerint: olasz] A KÓSTÁL K.S – S.K gyökbővítmény: KóS – SoK. Székelyországban ma is használatban van: Mit KÓSTÁL? A kérdést KÖRülpuhatolózó céllal teszik fel, és ez régről, talán ősidőktől maradt gyakorlat. Aki a „Mit KÓStál?” kérdést feltette az még a SOKból válogatott. Feleletként jött egy másik kérdés: Há’mennyire TAKSÁLja? A két szó hangváza azonos hangokból áll, csak más sorrendben. A KóSTáL – TaKSáL hangváz: K-S-T-L – T-K-S-L. Ez bizonyítja az azonos fogalomköri szerepüket. A kérdést mintegy beleKÓSTOLásképp tették fel, és azzal a gondolattal, hogy abból még lehet kiharapni, azaz lealkudni. Az ST páros a szétoszlás, szétterjedés, szétterültség, azaz terjedelemmel kapcsolatos értelmű (posta, füst, üst). Az ST hangcsoport – ÓSTÁ – szerepe itt: a „Mit kÓSTÁl? kérdés, árrÉST, alkura fogÁST KereSő, tehát az alsó-felső értékhatár közt puhatolózó, mintegy belekÓSTOlt, mUSTrÁlt, lám, mit is ér? A vASTAg ár hallatán kérdezett: Nem rÖSTElli ennyit kérni? – és fÜSTÖlgött, sISTErgett egy kicsit, s hüledezőn vakarta ÜSTÖkét. Ám, ha tetszett neki, akkor ott nyÜSTÖlt, SürgöTT körülötte, s végül kiSÜTötték az uTolSó árat. Az S hang a váSár és a világ első váSári fizetőeszköze – vaS – meghatározó SúlyoS, fonToS (st – ts) hangja. Erről még a vásár címszónál. Az ST páros, mint S.T – T.S gyök: SéT – ToS hangjaival érdekes gondolatmenetre ad lehetőséget. Jelenléte a SÉTa, SETtenkedő szavakban mutatja, hogy csak tájékozódó, puhatolózó, a kínálatot rOSTÁló, mintegy árlISTÁt böngésző TekinTgeTéS, kérdezés. Az eladó válaszol a kérdésre a végső megegyezés nyomán. Azt mondja: – SŐT, hogy annyi! A SŐT szó, iSméTelt, fokozó bizonyíTÁSi nyomaték. A SŐT fordítva TŐS, vagyis az eredeti (töves – radikális) valamire mutatás. A latin és utódnyelvei, vagy a minden nyelvből összeverbuvált angol nyelv, és más nyelvek is használják a KÓSTÁL szót, de fogantatásának okai, annak környezete, születésének körülményei, csak a ma is élő ősnyelven, a mai magyar nyelven, a nyelvi titkok magyarázó nyelvén világosíthatók meg. ST – TS: ennyit kóSTál, nincs menTSég, ennyi az ára.