KÖRTE, KÖRTVE, KÖRTÖVE, KÖRTVÉLY

KÖRTE – A körtefa termése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: török] A KÖRTE  KÖR  keresztmetszetű gyümölcs.  Az RT  páros többnyire a valami okból, valamilyen természeti vagy  emberi tevékenység folytán létrejött dolgokat jelöl. Például: biRTok,  éRTék,  keRT  stb.

A KÖRTE  keRThez  kötődő, vagyis éRTékes keRTi gyümölcs. A gyümölcs nevének magyarázata még érthetőbb a  KÖRTÖVE  szóból. Ez két szó: KÖR-TÖVE, vagyis a TÖVE KÖR alakú. A CzF Szótár fejtegeti a névkialakulás állomásait: „A kör gyökből lett az elavult ige körd v. kört, és ebből körtő körte részesülő név. Így  képződött a sörte, s a vastag hangu lapta (lobta a lob gyöktől) finta, sántastb. […] A latin pyrum, melylyel a német Birn is egyezik, inkább a pyramis,  prgoV szókkal látszik rokonságban lenni, mintha a pyrum szóban a körtének azon  tulajdonsága vétetett volna tekintetbe, mely szerént a gúlához (pyramishoz)  hasonlítható. A körte megtoldva körtély, melynek közvetlen törzsöke az igeneves  körté, […]. Így alakultak: sörte, sörté, sörtély, gerdély, gurdély stb. […] a körtvély is, melyhez hasonlók a  sörtvély, görvély. Ennek közvetlen törzsöke a kettőztetett képzőjű igenév  körteve, összevonva körtve, mint hal igéből lett haló, halu, halava, halaványv. halvány, el igéből elő, ele, eleve, eleven, mer igéből merő, mere, mereve,  mereven, merevény, gör elavult igéből görö, göre, göreve, görve, görvély stb.”  Kiem. K.S. Igen ez a nyelv játékos, rugalmas és mélységekig kifejező. A fent  említett pyrum, Birn, de sok nyelven pear, per stb. nevek a KÖRTE  KÖRTÖlő, PÖRgő, PÖRgethető alakjára utalhatnak. Ez mutatja,hogy az ősmag(yar)-nyelvben ilyen neve is volt, mert különben, a csak magyarul érthető  PÖRge,  PERgő  szavak gyöke nem lenne ott jelen. De a CzF  Szótár által is idézett, s helyenként ma is használatos KÖRTVÉLY  (Körtvélyfája, helység Erdélyben) megnevezés  is beszédes. A TV  kötött  mássalhangzó-páros a szavakban általában bevégzett állapot eredményét, annak valamire hasznos voltát vagy  haszontalanságát fejezi ki. Ilyenek: bizonyítvány, borotva, hitvány, hitves, indítvány, irtvány, kiáltvány, kötvény, látvány, patvar, pitvar, oltvány, tetves, ültetvény stb. A KÖRTE a teljes érés állapotában VÁLik finommá, ekkor lehet VÉgleges VÉLeményt alkotni minőségének ÉLVezhető  mÉLYségéről  (ért-vély,  ört-vély, körtvély). A magyar nyelv szavaiban benne rejlenek az ilyen „apró  rezdülések” (G. B. Shaw). Az ősmag(yar)-nyelv utódnyelveként a török nyelvek is megörökölték, de nem tőlük ered.