KORMÁNY

KORMÁNY – Az a szerkezet, mellyel némely jármű menetirányát szabályozzák. Az államhatalom központi irányító szerve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: déli szláv] A KORMÁNY K.R – R.K gyökbővítmény: KoR – RoK. A körértelmű KOR és a kezet jelentő MÁN, a szóvégi NY hang a viszonyító NT páros módosulata. A szó körmozgásra utal – KÖRMÉNT forog, a KORmány körbe megy, vele görbe pálya írható le, fordítható az irány. A régi idők kishajóit rudakkal KORMÁNYozták (ormány, formány, mint fordító), később kerékkel, amely akár a ROKka, KÖRbe forgatható a könnyebb erőátvitel végett. A KORmánnyal KÖRalakú pálya is leírható. A KORmány KORlátoz, meghatározza az irányt. A KORMÁNY szó a KÖRültekintésre is vonatkozik, és a KÖRülMÉNYekhez is viszonyul. Az RM hangcsoport – ORMÁ – néhány szóban a politikai kORMÁny tetteiről: tERMÉszetes, tERMÉszettel összhangban, hARMÓniában levő irányt kellene biztosítania. Ehelyett ÁRMÁnykodó, törvények gARMAdáit hozva fÖRMEd alattvalóira, saját gyARMAtként kezeli az országot, nincs összhangban, hARMÓniában a követelményekkel ami előbb-utóbb, nemtetszést, lÁRMÁt vált ki, és zendülés esetén dERMEsztő következményei lehetnek. Az RM páros, mint R.M – M.R alvógyök: RoM – MaR hangjaival alkotható szavak a KORMÁNYzás következményeit leírók. Rossz KORMÁNYzással haMAR tönkre, ROMmá tehető a jármű vagy az ország, sőt az egész élővilág. Az erőszakos politikai KORMÁNY RÉMuralmat gyakorol, beleMAR alattvalóiba, elMARja javaikat, az ellenszegülőket, ellene MORgolódókat kiMARja a nép közül. Nincs RÍMben a való élet emberséges követelményeivel, úgy kezeli népét, mint a MARhákat, ám ha fordul a kocka, REMeghet. A jó KORMÁNY nem esik ilyen hibákba. A szóvégi M.NY – NY.M gyök: MáNY – NYoM. A MAN, MÁNY gyök jelentése KÉZ. Valós vagy jelképes kézben a korMÁNY. A politikai NYOMásgyakorlás ismert. A jármű korMÁNYzására NYOMatékosan figyelni kell. A kifejezés, a fogalom névadó jellemzőit, a fokozatos kialakulás jegyeit, vonatkozásait, bokrosodását lehet keresni a nyelvészek által eredőként megjelölt délszláv nyelvekben is. Küzdelmes lesz, és sikertelen, de ha mégis a fentieknél több akad, akkor elhihető az onnan átvétel.