KÖNNY

Érzelmeink, érzéseink gyöngyszemei
KÖNNY – A könnymirigy átlátszó sós nedve. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A KÖNNY több jelentést, többféle értelmet, jellemzőt összegző, mint minden magyar kifejezés.  

Ha az ember kisírja bánatát, úgy érzi, megKÖNNYebbül.  
Vagy esetenként sírva, KÖNNYek közt KÖNYörög. A KÖNYörgő ember GÖRNYedve kér. A KÖNNY megtört lelki-testi állapot kifejezője is.  
A CzF Szótár szerint: „Minthogy a köny, mint folyadékcsepp gömbölyü, bizvást azon szókhoz számítható, melyekben a kön, köm, gön, göm gyök gömbölyüt jelent. A könyről azt mondja a magyar, hogy kigördül, lepereg, lehömpörög az arczon; továbbá a kedves könyeket gyöngyhöz hasonlítja, s mivelhogy változattal göny is mondatott, mindezek oda mutatnak, hogy a ’köny’ gömbölyüséget utánzó kiejtés.”  
A szeretett személy KÖNNYei, érte hullatott KÖNNYek, az érzelmek jelképes gyöngyszemei. Ha őszinték: a lelki megtisztulás külső jelei.