KÖLCSÖN

KÖLCSÖN, hogy mennyire nem bölcs* dolog kérni, ítélje meg mindenki magában. A kerek Föld népe nyögi!
KÖLCSÖN – Valaminek, különlegesen pénznek ideiglenes átengedése valaki számára, illetve a visszaadás kötelezettségével való átvétele valaki által. [A Magy.Ért. Kéziszótár szerint: török]  A KÖLCSÖN  szó tengelyében levő LCS páros meghatározó értelemhordozó  a fogalommal kapcsolatos kifejezésekben.

A hangzásra kell figyelni: Tessék a KÖLCSÖN,  hogy legyen mit elköltsön (kölcsön), és a megbeszélt időre  hozzám visszatöltsön (tölcsön). Nem a bÖLCSesség jele a KÖLCSÖN vétel (attól függ, kitől), mert a Biblia szerint: „Szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.” Ez napjainkban élesben mutatkozik meg világszinten. A KÖLCSÖNt  erKÖLCSI   KÖtelesség  visszaadni akkor is, ha nem gyümÖLCSÖzött. Ezt a KÖLCSÖN  KÖRértelmű  KÖL  gyökszava is megerősíti, mert úgy KEREK  a KÖLCSÖNvétel, ha azt visszaszolgáltatva, zárul a KÖR. A KÉREK szóban is jelen van a KÖR.  A KÉREK  fordítva: KERÉK, mely visszaforgatható. Az igazi, tisztességes KÖLCSÖN nem járna uzsorakamattal! 
Amire uzsorakamatot  kérnek,  az  nem  tisztességes  KÖLCSÖN!  Lám a nyelv mily változatosan nyilvánul meg a fogalommal kapcsolatos  jelenségek nyomvonalán. Ez is bizonyíték, hogy az ősmag(yar)-nyelvben költ  a KÖLCSÖN  szó, és innen örökölték a nyelvek. A KÖL gyökben a KEL, KÖL (elkel, elKÖLt, románul: CHELTuie), de a kell,  azaz KÖLL  értelme is jelen van. Az LCS páros a kuLCS szóban azt is  megmutatja, hogy a KÖLCSÖN egyféle KULCS a pillanatnyi megoldáshoz, bárnem biztos, hogy a legbÖLCSebb!. Viszont a  szükséghelyzetben levő megsegítése tisztességes baráti KÖLCSÖNnel, bÖLCS  dolog. Ez működött a székely KALákarendszerben  ősidők óta, míg Erdély fejedelmei szét nem verték a sajátos székely társadalmi  szervezet belső rendszerét. (Már akkor is utálta a hatalom, ha az emberek  összefogtak.) Az LCS páros többnyire (elmés) megoldás  értelmű, például a böLCS, kuLCS, töLCSér szavakban. Az ön  határozóragnak mondatik, de háttérben ott a személyes névmás értelmének  árnyéka: (ön) sokat ne költsön, és ne kérjen kölcsön. Ne kérjen KÖLTéSre ÖN! Vagy: ne a KÖLTekezésEN  alapuljon élete. Nagy baj, ha valaki a KÖLCSÖNből LoCSoL a KuLaCSból, vagyis hitelre  iszik. Erdővidéki mondás még: ’A KÖLCSÖN (kért) kaLáCS visszajár.’ Az LCS párossal alkothatók: LoCS, LőCS, kaLáCS, kuLaCS, fordítva CSaL, CSeL stb. * Én is buktam ez okon, a saját bőrömön éreztem, onnan tudom.