KOALÍCIÓ

KOALÍCIÓ – Két vagy több szervezet, (hatalmi) csoport, állam közti szövetség. Politikai pártok együttműködése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A KOALÍCIÓ szó hangkiesés nyomán ilyen alakú. Az értelemszerinti elnevezés: koValíció lenne, hiszen összekoVácsolt kötődésekről van szó. Ez estben a K.V – V.K gyökből induló: KoV – VaK. Az ilyen szövetségkötést tárgyalások előzik meg. A VAK gyök hangot is jelent: VAKog, VAKkannt, VOKál, szöVEGel (k >g), VIKota (vita). Nézzük a V hangcsoport – OVA – szerepét. A kOVAlíció egy szÖVEtség, amelyben két nagyon ÓVAtos fél nyIlVÁnítja ki – a közös cél jAVÁra – egymás iránti kÍVÁnalmait. Ez az álláspontok tÁVOlsága miatt, néha hEVEs vitákat kIVÁltó. A kÍVÜlállók felé (és szemében) ez egy megtÉVEsztő kAVArás. Ritkán ÖVEzi bizalom, és ez a kÖVEtkezményekben kiütközik. (Ám lehet koMalíció is, hiszen minden szerződéskötést lakoMa követ, amelyet ma munkaebéd, munkavacsora néven említenek.) Azonban hangkieséssel is beszédes, mivel a nyelv kifejező eszközei, a hangok, hangcsoportok így is adják értelmüket. Az AL, OL ősgyök OLvad, ALvad szavakba az összeOLvadás, némileg megszilárduló ALvadás, összeötvözés értelmét viszi be. A KOALíció – ALKUíció: KOAL – ALKO – ALKU. Az L hangcsoport – ALÍ – a koALÍció, az összekovácsOLÁs célja az ELŐrehALAdás jobb feltétELEinek megteremtése volna. A siker fő ELŐfeltétELE: ne ELLEnségként, hanem alkotó fELEkként tekintsék egymást. Az OA kötött magánhangzó-páros többnyire kellemetlen érzések, érzelmek, bizonytalanság kifejezési hangpárosa, esetenként felkiáltó: OA, OÁ (okád)! A két hang a szavakban, akár közbeékelt hang esetén sem a megelégedést fejezi ki, talán inkább bizonytalanságot, kétkedést. A KOALÍCIÓk, nOhA megegyezés alapján jönnek létre, OlyAnok, mint részvevőik. Legtöbbször túl kOrÁn – akár beható ismeretek hiányában – a fennálló állapotok (politikai hatalom megszerzése, megőrzése) által sürgetve kötelezi a helyzet a feleket. Többnyire sOvÁny eredmények vagy elvi különbözőségek miatt rObbAn a KOALÍCIÓ, hogy sOhA többé ne álljon össze. A szóban az L.C – C.L gyök: LíC – CéL a vékonyságot jelenti: LÉC, de egy bizonyos szint elérésének kötelezettségét is: LÉC – CÉL. Ugyanakkor a LÉC – CÉL gyök (licit) is utal az alkura, amely a KOALÍCIÓ létrejöttének előzménye. Az C hangcsoport – ÍCI – a koalÍCIó megkötésének gondolata, két – önmagában kormányzásra képtelen – fACÉr párt kACÉrkodásával kezdődik. Minden elvi ütköztetéssel létrejött megállapodás mACErás. Az ECEt szó a „savanyú a szőlő” szólást juttatja eszünkbe, amely a vACAk állapot fanyarsága. Az ACÉl keménysége nem a koalÍCIót jellemzi, hanem az éles pengeváltásokat. Az IÓ a JÓt jelentené, ugyanis sikerre is van esély, volt példa rá. Ez a részvevőktől függ, ám ezen a világon még nem született olyan KOALÍCIÓ, amely nem bomlott fel. A szó olyan ősmag(yar)-nyelvi elemekből épül föl, amelyek a mai magyar nyelvben, mindennap közhasználatban levő szavak százainak alkotó elemei.