KLASTROM

KLASTROM – Kolostor. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó: latin] A KLASTROM szó K.L – L.K alvógyökre épül: KaL – LaK, KLastrom, KALastrom, KAL gyöke körértelmű, minthogy ezek az épületegyüttesek valóban udvart zárnak közre. A KLAstrom is LAK. Még pedig zárt, KILincses, KULcsos LAK. A KL hangcsoport – O/KLA – a KLAstrom jellemzőiről: a szigorú rend a szerzetes teljes életét birtOKLÓ. A világi élet csIKLAndásaival szembeni ellenállásra, tiszta életre tanítottak. Erre indOKLÁsként a krisztusi példát kapták. A felkészítésben egyik fő tantárgy a szónOKLAt volt, hogy felkészültek legyenek a tanításra. Az ST hangcsoport – ASTrO – nagy terjedelem a kASTÉly, ISTÁlló, ÜST, fÜST szavakban. De a különválasztottság, zártság értelmét is hordozza a lISTA, kASTÉly, ISTÁlló szavakban. Az ST páros, mint S.T – T.S alvógyök: SéT – TuS. A klaSTrom udvara SÉTára is alkalmas volt, de a lelki TUSakodás helye is. A TR hangcsoport – AsTRO – a klAsTROmok belső, zárt, titokzatossága, a szigorú, testet gyÖTRŐ életvitel, a szigorúság hÁTRÁnyait, a testi fenyítést is magába foglalta. A belső kETREcszerű zárt élet a visszásságoktól sem volt mentes, néha felszínre, nyilvánosságra kerültek bOTRÁnyos dolgok. A TR páros, mint T.R – R.T alvógyök: TéR – RéT, a TERem, TÜRelem, a RÚT bűnökből megTÉRés. A klasTROM, (népies kalastorom, a latin claustrum) TROM hangcsoportja, győzelemre is esélyt adó rendkívüli hatékony erő, óriási nagyság értelmét viszi a szavakba. A hangcsoport kialakulása még az egynyelvűség idejére tehető. A hatalmas Bábel ToROM (később m > ny: torony) volt a kezdet. A TORONY magas, égre TÖRő OROMzat, ezért lehetett a kezdetek idején TOROM a neve. A bábeli ToROM, TROM az eget osTROMolta. A hatalmas oTROMba monsTRUM építmény győzelemre esélyt – TROMfot – akart mutatni. Ez a különleges értelemadó hangcsoport később beleépült más, nagy hatást leíró jelenségek, eljárások megnevezéseibe. Például a minden erőt összpontosító osTROM, amelynek kezdési hangjelét és győzelmét a TROMbita adta. Az osTROM TROMfra, azaz győzelemre TöRő támadás. Valószínű, hogy a klasTROMok építésének célja: fölényt kimutatni – valami, valakik fölötti – győzelmi szándékot, a kereszténység világraszóló győzelmi esélyét voltak hivatottak biztosítani a tanítás és példamutatás által. A klasTROMokban lovagképzés is folyt. http://www.kodolanyi.hu/szabadpart/szam5/tnt/kolostor_es_lovag.htm A kolostor szó a nyelvújítás idején keletkezett nem természetes nyelvalkotói, hanem mesterséges úton, így az újonnan képzett szó elveszítette eredeti jelentést tartalmazó alkati felépítését. A latin claustrum ősmag(yar)-nyelvi szóból módosult kifejezés. A latin clausTRUM = zárt erőd, végvár, erődített körépület. Ám az eredeti szóképző gyökök, hangcsoportok jelen vannak a latin szóban is. A KLASTROM, KörüLépített, őrToROMmal erődített, KULcsra zárt (lakat – kla – claus), lakás értelmű (klas – lakás). Alakulhatott, rövidülhetett: köröstorom – kalastorom – kalastrom – KLASTROM formában, még az egynyelvűség idején, majd a latin nyelv átvette. Ehhez hasonló csúcsértékek értelmét hordozza magában a saléTROM (sólétrom), mint utolérhetetlen tartósító (múmia). A ciTROM sem véletlenül kapta e nevet, mert az egészség megőrzéséhez rendkívül fontos, szükséges C-vitamin nagy mennyiségben fordul elő benne, bár valaha az első harapásra érzett oTROMba savanyúsága is névadó jellemző. A nyelv alkotója tudta, hogy a nyelv értelemadó elemei mit fejeznek ki a későbbiek során.