KINEMATOGRÁFIA

KINEMATOGRÁFIA – Mozgófényképek készítésének technikája: filmezés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög elemek] A szó K.N – N.K gyökből indul: KiN – NiK. A magyar nyelvben a KI, IK személyre alkalmazott kérdés, illetve névmás, avagy mozgást jelentő szó. A jelen esetben ez utóbbi, hiszen mozgásról, IKlatásról (ik – ki), mozgóképekről (matat, motoszkál) van szó. Székelyföldön olyan esetben, amikor valaki ide-oda mozog, valamilyen ügyben mutatja magát, még ma is járja az a mondás: Jól ’KÉNlódik idestova’. Azaz: jön, megy, mozog. A mozgást is jelentik K hanggal a KOslat, KOsornyázik szavak. Ehhez még tegyük hozzá az IK – KI ősgyököket, amelyek a személlyel és mozgással kapcsolatosak: az IKlat régen mozgást jelentett. Tehát a K* hang, KIN – NIK gyök a KIINdulás, elmozdulás. A KIINdulás a győzelem első feltétele. Az ógörög nyelvben ez maradhatott meg, mint ómagyar ősnyelvi örökség, és ebből alakult ki a KINO szó. Az N hangcsoport – INE – mozgást jelent a mENŐ, INAl, INOg, vONUló és más szavakban. Az N.M – M.N gyök: NeM – MeN, MENés, NyOMulás. Az M hangcsoport – EMA – a cAMMOG, nyOMUl, OMOl, bOMOl szavakban mozgást, az ÁMUl, bÁMUl, szavakban a látvány okozta kellEMEs meglepetést, a nÉMA szóban az első mozgóképek egyik jellemzőjét, a drÁMA szóban a bemutatott cselekményt jelenti. Az M.T – T.M gyök: MaT – TaM, MATat, MOToszkál, MUTatkozik, TÁMolyog, mindez egy MUTatványban. A T hangcsoport – ATO – a lÁTOtt tETTEk, a mATAtás, a tITOkzatosnak tűnő mATAtó mUTAtvány, megvalósÍTÁs hATÁsa. A GR hangcsoport – OGRÁ – az UGRÁl, IGRIc, UGRAbUGRA szavakban a mozgó képsorok alakjainak jellemzőit sorolja fel, de a műszaki uGRás gondolata is jelen van benne. A GR páros, mint G.R – R.G gyök: a GÖRdül, RUGalmas szavakban, de g > k váltással a KIRály, RIKít szavakban a mozgókép győzedelmes megjelenése. Az F hangcsoport – ÁFI – a pOFA, csEFÁl, csIFÁl, sÜFÜtöl, kEFÉl szavakban: képet, alkotást, mozgást jelent. Az elemzésből látható, hogy a szó megalkotása csak ómagyar ősnyelvi gyökökkel volt lehetséges. Sem az ógörög nyelvnek, sem más nyelveknek nem áll rendelkezésükre semmilyen szóalkotó elem azokon kívül, mint amelyeket az első beszélt nyelv, a nyelvek anyja birtokolt. Az alkotó gyökök, hangcsoportok a mai magyar nyelv élő elemei, és szavak nagy tömegében vannak jelen ma is. GR – RG: a kinematoGRáfia a füFGén mozgó alakok foRGatagának képsora. /*/Az ősnyelvben a K hang meghatározó, a győzelmet jelentő, győztest megnevező szavakban. A győztes éKet is jelentett, a győzelem éKes cselekedet volt. A győztes ÉKet üt az ellenségbe, lÉKet annak hajójába. Ezt jelentette: MiKáel arkangyal (ki mint Isten), trójai HeKtór (hekkel), ViKtór (kiváló), NiKátor (kincs), RiKárd (kirívó, rikító) nevekben, vagy a fényes győzelem feletti riKoltás, örömteli nyiKkanás, Kuncogásában. Ilyenek voltak: MIKáel, HEKtór, NIKátor, VIKtór, RIKárd (fényes, győztes kar, kard), RIK (gazdag) KIRály (Erik), NIKé, KUNd és mások.