2017 – A MAGYAR NYELV, s a benne rejlő titkok

Teljes tartalom

Előszó
A nyelv születése
Teremtés a végtelenségre
Tér, kör, szer
Az Ősnyelv, mint forrásnyelv
Téves a kutatási irány
A hivatásos nyelvkutatás eredményeiből
A hang, legfőbb értelemhordozó
A hangok jellemzői
Érzékeinket érő hatások
A kisbaba hangjai, ösztöni ősgyökei
Értelemhordozók a magyar nyelvben
Értelemhordozó gyökök:
Gyökök, mint szavak alapelemei
Ősgyökök
Gyökszavak
Kezdőgyök és a bővítmény értelemalakító szerepe
Gyökfordulások különböző
Gyökfordulások jellemzőket, gyakorlati szerepet leírók
Hangcsoportok
Gyökök és hangcsoportok együtt
Mit adnak tudtunkra a szóalkotó gyökök és hangcsoportok?
A gyökfordulás és hangvázak bizonyító ereje
Ellentétes értelmet kimutató gyökfordítás és hangváz
Az R hang szerepe – Mássalhangzó tömörülés a szó elején
A magyar nyelv szóépítő, szószülő
Az ősnyelvi szó önmagáról magyarázatot ad alkotó hangjaival
Hogyan állapítható meg a szavak eredete?
Melyik az eredő nyelv?
Az ősnyelv eszközei, önvédelmi rendszere
Tettek, cselekedetek, számok kapcsolata
Kulcshangok egy adott tárgykörön belüli körülírásban
Igék alkotása
Mondatok
Változó-e a magyar nyelv?
A Biblia igazolja a magyar nyelv változatlanságát
A nyelvújítá
Miért nincsen hím, nő és semleges nem a magyar nyelvben?
Az ógörög az ómagyar nyelv utódnyelve
Több más észrevétel
Tanácsok, útmutatások, szemléltető képleírás
A teremtés ősnyelve az erkölcsi egyensúly nyelve
Külön a DLI hangcsoportról
Fémek korszaka, szerepük jellemzőik szerint
A VAS szó különleges szerepe a kezdetek idején
Az ómagyar ősnyelv kifejező ereje
LEÁNY – LEGÉNY.
Élet, nemzés, szaporodás jelenségei: kifejezések gyökszavak
Dőre igények
Ősnyelvet megőrzők
Ősnyelvi bölcső
A hivatalos, hívatásos nyelvészet
Mire jó a finnugor elmélet?
A grammatika nem az ómagyar ősnyelvre szabott
Az igazi nyelvtanoktatásban tanítani kellene:
Ragozó nyelv-e a magyar nyelv?
Utódnyelvek
Hogyan alakultak ki a változatok?
Utódnyelvek jégként befagyott, lárvaként beszáradt szavai
Ragokkal és képzőkkel életre keltett lárvaszavak
Ősnyelvi azonosítók az utódnyelvekben
Magyarázat némely utódnyelvi szó eredetére
Ami elkerülhetetlen az utódnyelvi szóalkotásoknál
A kör az utódnyelvekben
Az utódnyelvek szétrázottsága, rendszertelensége
A „leharapott” szóvég jelenség  
Beszéd – írás más-más szereppel bír
Végkövetkeztetés
Az elemzések eredménye
Az Olvasó figyelmébe
Néhány szó elemzése