Ki lopkodott szavakat Glatz úr?

KOOPTÁL – (Választott szervbe) új tagként bevon valakit. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A KOOPTÁL szó értelme: CSOPortosítás, összeKAPni néhány embert egy cél érdekében.  

A KOOPTÁL tengelyében a PT páros és a vele létrejövő OPTÁ értelemadó hangnyaláb ősmag-nyelvi eredetűként azonosítja a szót, amely később az átvevő latin nyelvben módosult annak hangzástörvényei szerint. E hangnyaláb a feszesség, rend, illeszkedés értelmét viszi be a szóba. Jelen esetben bizonyos rendbe illeszkedés értelmű.   Hasonló a mondanivalója a kAPTÁr, nAPTÁr és más szavakban, ahol szintén rend és illeszkedés értelműek. A P.T – T.P gyök a PóTol, TaPad szavakban szintén illeszkedésről beszél.      

KOPERTA – (Levél)boríték. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] E szó így biztosan nem magyar hangzású. De figyeljük meg alkotó elemeire bontva, és Rubik kockaszerűen átforgatva: KO-PE-R-TA  > TA-KO-PE-R > TAK-op-ER (takar).  
Ha P hangot a zöngés párja, a B váltja, akkor TA-KO-BE-R > BE-TA-KO-R. Vagyis: BETAKAR/ó. De vihetjük tovább a KOPER – KÓBER, azaz KÓBOR > BORÍTÓ – BORÍTÉK alakig.  
Erdővidéken KÓVERTA, amely esetben érvényesül a P > V hangváltás is.  
Ha a P > F váltást is kipróbáljuk, akkor a KOFERTA szó jön elő, amely a KOFFER (csomagborító) szót juttatja eszünkbe. Semmije nincs a latin nyelvnek, de a többinek sem, ami nem az ősmag-nyelvből származna.