Két véglet azonos hangokkal kifejezve

ELÉGEDETLENKEDVE – mit rejt e szó?

A hosszabb kifejezéseknél a szófelépítés minden jelensége megfigyelhető. Minél hosszabb egy szó, annál hosszabb idő alatt alakult ki, mivel az események nyomán az egyént ért különböző hatások, vegyes érzelmeket, érzéseket kiváltók, és az ezeket kifejező szóelemek azokhoz viszonyulva épülnek be a szóba.

Erre, az összetettségében változó, változtatható, átrendezhető kifejezési sokrétűségre csak az ember Teremtője által pontosan megtervezett teremtés nyelve képes. Az  utódnyelvek nem örökölték e rugalmasságot, ha mégis, akkor csak nagyon kis részben.

Hogyan alakult ki az ELÉGEDETLENKEDVE szó? Erre úgy derül fény, úgy válik világossá, ha elemeire bontjuk a szót.

A szót bonthatjuk gyökökre, több hangból álló hangcsoportra is a szóban-szó jelenség elvén. Összetevői külön-külön is értelemhordozók.

ELÉGEDETLENKEDVE – a szó elemei: ELÉG, ÉG, LÉGED, DETLEN, LENKED, KEDVE.

Eljön a pillanat, amikor azt mondod: ELÉG! Ha valamiből ELÉG van, már nem kell több. Már ÉGető a hiány vagy a túltengés. Mert megELÉGelheted az addigi hiányt is.

Az ELÉGIA műfaj e két érzelmi összesség végletet – bőség, hiány – öleli fel. Régiesen: ELÉGJE van már.

Tehát érezheted, hogy túltelítetten bőséges LÉGED, azaz LEveGŐD van, vagy azt, mintha elfogyna a LÉGED, s így megELÉGeled a hiányt. Eddig EDetlen, azaz ED, kEDv, kEDű nélkül  voltál, de d > t váltással: ETetlen is lehetsz, éhes.

A DETLEN teljes átfordítása: NELTED, vagyis keDŰTLEN N(y)ELTED az állapot előidézte gombócot. Ettől mélyen LENKEDVE, azaz LANKADVA vagy LANKADtan. EDVE önmagad, KEDV nélkül.

 

Ez a kétvégletű állapot kifejezhető ugyanazzal a hanganyaggal, átrendezett gyök és hangsorral.

ELÉGEDETLEN KEDVE valamilyen jó hatás következtében, átvált a másik végletbe, s így felélénkülve, a továbbiakban KEDVE LENDÍTI ELÉGGÉ előre.

A szavak hangváza ugyanazon hangokból épül fel.

eLéGeDeTLeN KeDVe – KeDVe LeNDíT eLéGGé
hangváz:
L-G-D-T-L-N-K-D-V – K-D-V-L-N-D-T-L-G

 

A másik kifejeződés, amikor ELÉGEDETLENKEDVE KEDVETLEN, KEDVTELEN marad, henyél, népnyelven DÖGÖL.

eLéGeDeTLeNKeDVe – KeDVeTLeN DöGöLe
hangváz:
L-G-D-T-L-N-K-D-V – K-D-V-T-L-N-D-G-L

Rengeteg olyan kifejezés van a magyar nyelvben – mondhatnánk, ilyen az összes – amelyek a hang- és gyökátforgatással a másik végletet is leírják.