KEMENCE

Ősmag(yar)-nyelvi szavaink
KEMENCE – Téglából, cserépből stb. rakott, általában fűtésre, illetve kenyérsütésre használt nagyobb térfogatú zárt tűzhely. [A MÉKSz szerint: ? szláv] Minden tűzhely, de főleg minden élelemelkészítő tűzhely alapgondolata a kő körül forog. Előbb fázással, azaz fával, két fa dörzsölésével keltettek tüzet, a későbbiekben már kövekkel, kovával csiholták, szájjal koholták (fújták). A katlan kőtlen tűzhely. A kemence kemény kőalapra épült. A világ minden nyelvében a konyhával, főzéssel, szakáccsal kapcsolatos szó alapja a kő (esetleg k > g módosulás) Az nc páros esetenként az ésszerűség, játékosság, leleményesség, vagy talán az ésszerű játékos leleményes felfedezések jelölője. Az n a nóta, ének, tánc, nő (ihlet) stb. szavak kulcshangja, a c játékos, becéző. A leleményes ember, bár meglehet, hogy gondolatai különcként azonosítják őt, de megoldja a gubancot. Képes gondolati bukfencekre, huncut elmés megoldásokra. Nem kevés leleményesség kellett az első lánc megalkotására. Az első – beomlás veszélye nélküli – pince megépítéséhez, és az első hólyagkemence megalkotásához is szükséges volt, kellett a lehetőségek mélyreható boncolása. A számok neveinek kialakulásáról a www.magtudin.org honlapján fellelhető Kötött mássalhangzó párosok című könyvemben írtam, de e kötet függelékében kibővítve csatoltam. A számokat nemcsak egyszerűen megnevezték, azoknak története volt, van. A csúcson levő tíz, tűz eléréséig tartó küzdelem félútján való ötölés (gondolati küzdelem) nyomán a hatékony megoldás megtalálása a hét (hétszer hét vagy hetvenhét) akadály leküzdésére, a megnyugtató nyolc polcára (az utolsó dobbantás helye) való eljutás után, szükség volt egy külön/c/leges fogantyúra, kapaszkodóra, leleményes megoldásra a végső cél eléréséhez. Ez a kilenc, a kilincs, a titkok ajtajának nyitó fogantyúja (Idézzük fel népmesei emlékeinket: a kilencedik próba az utolsó.). Ne feledjük: a férfi küzdelmében az elsődleges és legfontosabb cél mindig önmagának a szeretett nő általi elfogadtatása. Ez ama tűz, melyet keres, és azon át gyújt éltető világot, fényt a virágos világra. Tehát az nc páros szerepe a kemence szóban ezek fényében keresendő. Nincs helye itt semmilyen kérdőjelnek és szlávozásnak. Felkiáltójelnek, vagy sokszor inkább felordító jelnek volna helye, hiszen ezzel a sok felületes szlávozással, tiszta eredeti ősmag(yar)-nyelvi szavak becstelen elhazudása a cél.