KEKSZ

KEKSZ – Kevés zsiradékkalkészült száraz, lapos teasütemény. [MÉKSZ: német < angol] A KEKSZ  a K hanggal a KE ősgyökből indul. A K hang az egyik legfontosabb hangunk, az aKarat szó első kifejező hangja.

Jelen van a taKar, betaKarít, raKtároz stb. szavakban,  melyek a legfontosabb, az élelemmel kapcsolatos tevéKenységek leírói. A KE  ősgyök a KEnyér, KEll szavakban az elsődleges  fontosságot jelenti. A KSZ – SZK kötött mássalhangzó-párosok  a mozgás, alkotó tevékenység értelemadó kifejezői a szavakban: cselekszik,  igyekszik  stb. A páros alkotó hangjaival leírható a KéSZ szó, mely a munka  befejezését jelzi, és a KöSZön szóban a hálaadást.
Az  alföldi tájszólásban a KELL – KÉK változat még inkább jelzi  a KEnyér  SZüKségének  fontosságát. A csángó szüKSZég is. Lehet fűzni hozzá a  hangokból kiinduló német vagy angol átfogó magyarázatot… ha van! Azon nyelvek  nem rendelkeznek saját gyökökkel, csak az ősmag-nyelvből örököltekkel  gazdálkodhatnak, és nem tudnak kilépni az ősmag-nyelv szóalkotó törvényeinek  határain kívül! Akkor sem, ha még oly magas a gőgjük. A szóalkotás ősmag-nyelvitörvényeinek még az ő gőgjüknél is magasabb áthághatatlan kerítései vannak.