KEGYELEM

KEGYELEM – Megtorlás elengedése.  Büntetés elengedése. Kegyes jóindulat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A KEGYELEM szó K.GY – GY.K gyökbővítmény: KeGY – GYaK. 

A KEGY gyökről a CzF Szótár: „A ked szónak lágyított gyöngéd módosítása, miért is jelenti a ked-nek vagy kedély-nek leggyöngédebb, legnemesebb kihatását. […] A kegy a sziveket lágyító és vonzó kedélynek sajátja […]” Kiem. K.S. Ne vegye senki önző állításnak azt, amit most leírok. Csak azt írom, amit a nyelv közvetít. Ez a nyelv nem a liberális lazaságra, hanem az értelmes, tisztességes emberi viselkedésre nevel(ne). Az első ember által kapott nyELV (amelynek a mai magyar egyenes ága) E hangon, az E mögött levő, általa képviselt értelem és az igazságosság ELVén alapult. Szerkezetében jelen volt/van ez az értELEM. A KEGYELEM szó bontva érthető meg. A K hang az éK, éKes, azaz éGies. A KEGY –éGi éKes ELEM – az első égi EGY (Isten) tulajdona. De az első földi ember tulajdona is a „teremté saját képére és hasonlatosságára” alapon (nem kifejlődés). A kegyelEM az EMber sajátos részeként megnyilvánuló E-s elEMek egyike, amely GYAKorlatban alkalmazandó. Ezek nem felszínes, hanem komoly, mély dolgok! Ilyenek: engedELEM, értELEM, érzELEM, fegyELEM, figyELEM, szerELEM (szeretet elem), segedELEM stb. Ezek mindegyike EMber által birtokolható, az EMberi ELME által vezérelhető tulajdonság. Az EMBER így magasodik (ber = emelkedett) minden más teremtmény fölé. Ezt mondja a nyelven keresztül annak alkotója! Ez ELEM a földi élőlények közül csak az EMbernek sajátja! Teljességében, tudatosan csak az EMBER birtokolja. (Az állat csak ösztöni vezérléssel.) Ezek az E-s tulajdonságok válhatnak E-tlenné, ami már ElvEtEmEdEtt, ElvEtEndő, nEM BER, nem emelkedett (ber), hanem lesüllyedt. A KEGY ELEMét gyakorló, gyakorlatba ültető KEGY-E-s helyett E-tlenné, KEGY-E-tLENné válik. Ilyenkor elveszíti EMberi vonatkozását, elveszíti az EGYhez való ELMEi E kötődését. Az E kiesik, csak a GY marad (gyarló, gyáva, gyűlölködő stb.), KEGY-ELEM NÉLküli, azaz KEGYELME-tLEN, KEGY-E-tLEN lesz (-len – nél-). Ez esetben a KEGY fogalom értelmi összességében az E hang hiányát I hang tölti ki: (maró) KIGY, KÍGYó. Ez a – kezdetben igazság ELVén alapuló – nyELV üzenete.

Bele kell tekinteni a történelembe. Szét kell nézni a mai világban. Az állat ma is a beletáplált ösztönei szerint él. Az ember azonban tudatosan, józan elméje elvetésével, saját akaratából vált/válik kEgy E-tlenné. Mert lehetne KEGYES is (nem kígyó), ha EGY útmutatásai szerint élne!

A fent leírtak mindannyi a magyarázó nyelv szelleméből fakadóak. Csak alázatosan le kell ereszkedni értelmi mélységei szintjére, amelynek következtében értelmi magaslatra emelkedhetünk.