KEFE, egy érdekes szó

KEFE – Sűrűn kiálló rövid, merev szálaival külsőlegruha, haj, lábbeli, padló tisztogatására alkalmas eszköz. [A Magy.Ért. Kéziszótár szerint: török]A KEFE szót a CzF Szótár hangutánzóként jelöli. Ez az F hang vonatkozásában igaz is. Székelyül a súrlódást ma is süFütölésnek mondják, mely a süFü, Fűsű, azaz Fésű szót is tartalmazza, s mely némely jellemzőiben egyezik a KEFÉvel.

A KEFE megnevezésére első látásra nehéz a kiálló szőrszálakkal kapcsolatot találni, de nézzük a fő jellemzőket, mert azok a névadók. Ami kiálló, az ÉK. A szőrszálak FElállóak. A szőrszálakat nevezték régen Pillának, FIllának,a szemPIllát ma is. Az ősmag-nyelv utódnyelveibe a PIL, FIL alak öröklődött át. Az éKEs FElálló FIllás idővel rövidült KEFI, majd KEFE alakra. A többi jellemzőt a kiváltott hatásban kell keresnünk. Mivel a KE ősgyökből indul, köze van KEdv szó értelméhez. Érzéki kielégítő hatású, ugyanis  F> V hangváltással mélyhangzóval VAKA. A VAKArás kellemes testi érzést keltő. KEFÉvel VAKAr, simít, csikland. A VAK gyök ürességet is jelent (VAKáció, VÁKuum), így a VAKarás egy érzéki hiányérzetet, űrt tölt ki. A KE gyök KEdvvel kapcsolatos szavak tőszava is: KEcses, KEdves, KEllemes, Kegyes, KÉjes. A KEFÉvel való finom érintése, KEnése, KEzelése a bőrnek, szőrzetnek, KEllemes érzés HATÁSát KEltő, embernek, állatnak egyaránt. Talán ezért maradt fenn a nemi közösülés jelképes megnevezéseként. A FElületi dörzsölődést még nevezik FEnődésnek is, van aki összeFEni combjait, vagy a ló FEni a csűdjét, a kerék FEnődik a lőcshöz. Névadó jellemző még a KEnceFEnce. Szómegfordított alakja a FEKE, FEKvőhelyzetre is utal. Még egy érdekes vonatkozás: a szó teljes fordításban EFEK. Ez az utódnyelvek némelyikében HATÁSt jelent, amit azok EFECt szóval fejeznek ki. A magyarnyelvbe EFEKtus (K/EFEktus) alakra módosulva tért vissza. Tehát kiderül, hogy innen ered és eredete elemzéssel visszavezethető a mai magyar nyelvbe. A török nyelvek – ugyanúgy, mint a mai magyar nyelv – az első beszélt nyelvből, az ősmag(yar)-nyelvből örökölték. A különbség az, hogy magyarul magyarázható, tehát sajátként kezelhető! Közzététel után újra kell tördelnem, mert a szövegszerkesztőm szófogadatlanul külön szavakat összevon.