Kazinczy igazi arca

A Pallas nagy lexikona és a Kislexikon írja Barcafalvi Szabó Dávid címszónál: „Kazinczy […] a nyelv belső tulajdonságait, szellemét: mondattanát és stilusát igyekezett idegen minták után simítani, reformálni.” Kiem. K.S. Sajnos ez a való a – nyelvújítást szabadkőműves receptre végző – „nagy hazafiról”, aki: „a német bűvöletében élve nem emelt szót az ellen az ötlet ellen, hogy a magyarba bevezessék a nemeket, kiküszöbölve nyelvünknek ezt a nagy „hiányosságát”. Ám amikor ennek megvalósításával, a „nőstényítéssel” találkozott, visszakozott,” Kiem. K.S. Szerencsére. Voltak nála őrültebbek is. Azért kiemelném Kazinczy egyik fő mozgatórugóját: „a német bűvöletében élve” Mintha én most ‘a román nyelv bűvöletében’ élnék. http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/010/pc001051.html http://mek.oszk.hu/01900/01903/html/index2.html http://www.kislexikon.hu/barcafalvi_szabo.html