KATALIZÁLÁS

Nincs új a Nap alatt!

Mi a KATALIZÁLÁS? A hivatásos nyelvészet görög eredetű szóként jegyzi. Ám az első KATALIZÁLÁStól a görögök megjelenéséig évezredek teltek el. Ugyanis az első KOTLÓ már jóval az ember teremtése előtt, tojásain ülve KATALIZÁLta, serkentette kívülről a bent levő csíra életfolyamatait. Tehát az élővilágban az első KATALIZÁLÓ tényező a tojásokon KOTOLÓ KOTLÓ volt.

A nyelv tudja a valót, mivel a szót alkotó hangokkal körülírja a jelenség mozzanatait.

A KATALIZÁLás egy átalakító folyamat, amelybe kívülről beavatkozik, LAZÍTÁSOKat, sőt serkentő LÁZÍTÁSOKat előidéző külső tényező.

A KATALIZÁLÓ erő nem vesz részt a folyamatban, de képes erőteljesen hatni kívülről: serkenti vagy lassítja a végbemenő folyamatot.

A KATALIZÁLÁS nem a modern tudomány vívmánya. Sem a művelet elméletisége, sem a szó nem új! Nem is az ember fedezte fel! Már az ember teremtése előtt tudott róla a KOTLÓ.

A tojásokon KOTOLÓ tyúkanyó nem vesz részt a folyamatban, amely bent a tojásban megy végbe, de kívülről ható erőként KOTOLIZÁLja, KATALIZÁLja, gyorsítja, illetve szabályozza a költést. Rajtuk KOTOLva KATALIZÁLja, felLÁZÍTja, beindítja, serkenti a folyamatot, mint kívülről ható, beKATtantó erő.

Ami KATALIZÁL, mintha azt mondaná: Menj, tegyed, innen kívülről LÁZÍTALAK, KOTOLIZÁLlak!

KaTaLiZáL – LáZíTaLaK hangváz: K-T-L-Z-L – L-Z-T-L-K.

A tudomány csak azt fedezte fel eddig, amit a Teremtő megengedett!

 

A Jézus tanításait vallásos köntösbe öltöztetők csak úgy érhették el az államvallási rangra emelést, hogy az akkor uralkodó Konstantin császár, mintegy KATALIZÁLÓ, serkentő, támogató erőként kívülről besegített. Az addigi ellenállást felLAZÍTÓ rendelkezést hozott.  Így KATALIZÁLva, KATOLIZÁLta államvallássá a vallásvezetők megalkuvása nyomán kiherélt krisztusi tanítást.