KATALIZÁLÁS, KATALIZÁTOR

A KATALIZÁLÁS, KATALIZÁTOR, modern találmány. Így mondják.

Az emberi lángelme találmánya. Úgy van, valóban okos ember volt, aki alkalmazta.

A megnevezés idegen szónak tűnik. Nézzük meg, valóban idegen eredetű?

 

Ha a KATALIZÁTOR szó eredetét kutatjuk, messzire, a messzi, ősi múltba kell mennünk. Eljutunk egy állomásig, a KATOLIKUS szóig.

Kiderül, miért ez a neve e vallásnak. Kiderül, hogy a KATOLIKUS szónak eredetileg nem EGYETEMES a valódi jelentése.

Ez onnan tudható meg, ha az egész akkori eseményt, annak lefolyását végigkövetjük. Az egész akkori hónapokig tartó vallásalapító folyamat egy külső serkentő erő, egy KATALIZÁTOR segítségével ment végbe. Nélküle hamvába holt kezdeményezés lett volna.

 

De a szó eredetéhez, a KATALIZÁLÁS, mint fogalom pontos megértéséhez tovább kell menni egészen a KOTOLÓ szárnyasig, a KOTLÓig.

A KOTOLVA tojásokon ülő KOTLÓ nem avatkozhat bele kívülről a bent végbemenő folyamatba, nem nyúlhat be oda.

Ám kívülről ható erőként képes befolyásolni a tojásban végbemenő belső folyamatot.

Nélküle a csíra nem gerjedne életre, nyugvóponton maradna, idővel megromolna.

Tehát KATALIZÁLni egy folyamatot csak kívülről lehet.

 

Így hát, a KATALIZÁCIÓ folyamatának mibenlétéhez, pontos megértéséhez, az alapokig, az első előfordulás gyökeréig kell visszamenni.

Az első KOTOLÓ KOTLÓ már akkor költött, amikor ember még nem is létezett a Földön.

Az ember soha nem lesz, nem lehet okosabb annál, aki teremtette őt!

Világos!

Tehát: Nincs új a nap alatt!