KÁSZLÓ, SERPENYŐ

KÁSZLÓ – Kis lábas. […] A KÁSZLÓ a K.SZ – SZ.K gyökből ered: KáSZ – SZáK és tartalommal tölthető, akár az iSZÁK, KÁSZu. A KÉSZül, KÉSZít értelem, amely a benne KÉSZülő ételre céloz. ÉtelKÉSZítés után kimosandó, mivel használat közben KOSZolódott.
Az SZL hangcsoport – ÁSZLÓ – a kÁSZLÓ könnyedségét emeli ki. Hasonlatként: a lengedező zÁSZLÓ, a könnyen fOSZLÓ, OSZLÓ vászon. A KÁSZLÓ kis konyhák, lacikonyhák kelléke.
Az SZ.L – L.SZ gyök: SZeL – LeSZ, a benne sülő, piruló húsSZELet, finom falat SZÜLetik, LESZ gondolata.
SZL – LSZ: a káSZLóban apróra feLSZeletelt darabokat gyorsan lehetett elkészíteni, és akár a mezőre eLSZálítani is.

SERPENYŐ – Zsírban sütéshez, pirításhoz használt lapos, füles vagy nyeles edény. [NEM ? szláv]
A SERPENYŐ SER gyöke az RP párossal a gyors fordíthatóságot jelenti. Ez érthető is, mivel a SERPENYŐ az S.R – R.S gyökből indul: SeR – ReS, és a SERül, SÜRgős szavak is. A SERPENYŐ gyorsan, sietve, SÜRgősen készítendő ételnél használatos.
Az RP hangcsoport – ERPE – a sERPEnyő sERCEg, hangvonatkozásúak még: cIRPEl, hÖRPÖl, kÁRPÁl, szÖRPÖl és más szavakban.
Az RP páros, mint R.P – P.R gyökből: RoP – PöR, indulnak a ROPog, PÖRsen szavak. De e gyökből indulnak a REPül, PERdül szavak is, amelyek szintén a gyorsaságról szólnak.
A SERPENYŐben hangosan PÖRSEN az étel. A SERPENYŐ NY hangja a viszonyító NT párost váltja a szóban, SERPENTŐ – SERPENYŐ.
A P.NY – NY.P gyök: PeNY – NYeP, a PONYulás puhulást jelentett az ősi nyelven. Ezt jelenti a PÓNYik alma vagy a lasPONYa (naspolya) nevében is, amelyek után érő, későn puhuló gyümölcsök. A serPENYőben gyorsan PONYul, POrONYóvá válik, elNYÁPul az étek. A NYÁP gyök szintén puha jelentésű. Ez a NYÁPic szó jelentése is.
Az NY hangcsoport – ENYŐ – mutatja, hogy a serpENYŐ a gyors, serÉNYEn és mégis kÉNYElmesen elkészíthető ételek edÉNYE, amelyben gyoRSan sül a pecsENYE. Sem a serpENYŐ, sem a pecsENYE nem szláv nyelvekből jött a magyar nyelvbe, hanem az ómagyar ősnyelvből örökölték meg a szlávok.
A SERPENYŐ régebbi, mint az összes szláv népek történelme, hiszen a Vízözön utáni első években már SERényen, serÉNYEn PONYították, NYÁPították a pecsENYÉt.
Az RP – PR kapcsolat: a seRPenyőben egy hopPRa (székely szólás) kész az étel. Egy hopPRa PiRítható aPRó-csePRő ételek készítéséhez kitűnő edény.