Karrier vagy anyaság?

A karrier jelentése sikeres életpálya.
A jövő nemzedék világrahozatala, felnevelése, útra bocsátása egy sikeres életpálya befutása győzelemmel, és teljes megelégedéssel.
Mindenki kérdezze meg az édesanyját: mi hozta számára a legnagyobb megelégedést? Mit érzett a legnagyobb sikernek életében?

Az, hogy egy nő feladja a családalapítás lehetőségét, nem kíván gyermeket szülni, csak valamely pályán befutni egy sikeres karriert, emelkedni a rang és rendfokozatokon fölfelé, férfiakkal versenyezni, esetleg uralkodni fölöttük, kiélni ez irányú vágyait, szerezhet némi elégtételt számára.
De ez csak férfiak majmolása. Olyan akar lenni, mint azok, de nem tud. Ha nő akar maradni, soha nem tud kiteljesedni a keménységet megkívánó vezetői szerepben, mivel nő, és csak akkor nő, ha nőies marad. Ha viszont keménykezű, harcias, akkor megutáltatja magát nem csak a férfiakkal, hanem a nőkkel is.
Ez a való.
A történelem a tanúm, hogy egyetlen női uralkodó sem tudott úrrá lenni alattvalóin, csak a magas rangú férfiszeretői révén. Ha nem volt mellette a férfi, a szerető – vége volt.
Lehet végigböngészni Nofretetetől, I. Erzsébeten át, Nagy Katalin cárnőig, Mária Teréziáig az összest.
A férfi uralkodó egymaga is érvényesült, a mögötte álló nő segíthette vagy fékezhette, de ha félredobta azt, egymaga vitte tovább az uralkodást.

A bősz feminista magánéletében egyedül a vibrátorával áll felhőtlen jó viszonyban, majd gyermektelenül, friss hajtás, termő rügy nélkül elaszik, mint egy gyümölcstelenül kiszáradó fa. Olyan lesz öregkorára, mint egy kuplerájból kiöregedett vén csoroszlya, akit a kutya sem vesz semmibe.
Ismertem néhány esetet, és siralmas volt mindegyiknek a vége. S ha van kivétel, az csak a szabályt erősíti.

Összehasonlítható az ilyen a családja körében tisztességgel helytálló, értük fáradozó, gyermekeitől, unokáitól körülvett boldog nagymamával, és mindjárt látható a különbség.