KARRIER – sikeres életút

KARRIER – Életpályán gyors érvényesülés, előmenetel.  [A Magy.  Ért.  Kéziszótár  szerint:  nk:  francia] A KARRIER   szó  amellett, hogy  a KÖRértelmű  KAR  gyökből  indul,  az  ősmag-nyelvi siKER szó  leharapott  vége,  hiszen  annak  értelmét  hordozza  magában. 

A  siKER akkor  valósul  meg,  ha  a  munka  gyümölcse  beÉRIK.  Az  IE  kötött magánhangzó-páros  értelme  a  szavakban  a  sIEtés,  kIEmelkedés,  az  akadálymentes,  jól csuszamló  sIElés,  kIElégülés  és  ezekhez hasonló  gondolatokat  segít  kifejezni.  Akkor  is,  ha  eltávolodva  vannak  jelen  oly szavakban,  mint  sIkEr,  fIgyEl,  kInyEr  (valamiből valamit),  IkErít(sokasít).  Az  IE – EI  párja  is  jelentéssel  bír.  Ha  jól  sErÉnykEdIk,  ezek  a  tulajdonságok sEgÍtik, s  a  munkája  gyümölcse  beÉrIk,  megvan  a  KARRIER. Megfigyelhető,  hogy  az  AKARAt  szó  legKeményebb  K és  az  eRős  R  hangjai  a  gErInce  a  KARRIER szónak,  és  a  hAtározott  AkArAt  pArAncsoló  A hangja  a  kAr  gyökszó  hangzója. E  szó  csak  a  magyar  nyelv  hangjai jelentésének  ismeretében  fejthető  meg.  Sem  a  francia,  sem  az  angol  nyelv  nem  ad magyarázatot  e  szóra.  Csak  azoknak  anya-nyelve, az  ősmag-nyelv  egyenes  ágú  örököse,  a  mai magyar  nyelv.