KARIKATÚRA

KARIKATÚRA – A jellemző vonásokat kiemelő, és tréfásan, gúnyosan eltúlzó ábrázolás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A KARIKATÚRA a K.R – R.K gyök bővítménye: KaR – RaK. A KARIKATÚRA szorosan kötődik a KARAKter szóhoz, amely jellemzők, jellegzetességek KÖRleírása. A RIK gyök kiemelkedő, RIKító. A KARIKATÚRA valós célja, szerepe: bizonyos jellemző vonások kiemelése, kihangsúlyozása, megfelelő TORzítások alkalmazásával. Az R hangcsoport – ARI – a kARIkatÚRA, lehet gyors cERUzarajz, az egyén külső ERÉnyeinek kifigURÁzása. Mint mARÓ gúnyrajz, kiválthatja az ÉRIntett személy hARAgját. Ha viszont eléggé ÉREtt személy, a bÍRÁlatért nem hábOROg, még ÖRÜl is. Vannak, akik érzékenyek, és a saját eltorzított gúnyrajzuk bántást jelent számukra, megRÍKATja őket. A K hangcsoport – IKA – a fabrIKÁlt gúnyrajz lehet mÓKÁs, játÉKOs megjelenítés. Mint jellemrajz kiemelhet ÉKEs külsőségEKEt, de alAKI hibÁKAt is. Lehet pIKÍrten bÖKŐs, amit ez OKOn, zOKOn vehet az alany. Az IK jelenthet mozgást (iklat) vagy személyt (egyik, másik). A KAT gyök valami nagyon találót, helyére KATtanót jelent, ez is sajátossága az efféle, jellemzőket kötelezően kiemelő, elTÚlzó RAjzoknak. A T hangcsoport – ATÚ – a rajzokra még ráillik a kerekÍTÉs, alkOTÁs. A karikATÚra csATTAnós megjelenÍTÉse, a rajzoló megÍTÉlése szerinti a legjellemzőbb vonásoknak. Ahogyan a szabó vágás előtt szépen kikerekítve KIRAjzolja, és utána ollójával vágja (kerekíti) ki az anyagot. Bizton állítható, hogy az ilyen gúnyrajzok nem az olasz nyelvvel egyidősek, hanem jóval régebbiek. Míg az írásjeleket egyenként kellett elsajátítani, addig rajzolni tudhatott az is, aki nem írt. Tehát a rajz, gúnyrajz, a külső jellemzők (karakter) kiemelése elTÚlzott RAjzolatokkal mindenképp megelőzhette az írást. A jelenségnek nevet is adtak, amely név a műfaj jellegzetességeit sűrítette. Annyi még hozzátehető, hogy amikor valakiről jellemleírást kell adni, akkor mindenki a saját meglátása szerint elTÚloz egyes jellemzőket, amelyek neki tetszenek, avagy nem tetszenek, azaz a valón TÚlRA megy vele. Mondják ilyenkor: Na, ezt TÚlírtad. Amint van a túlbeszélés, túltárgyalás jelensége, úgy létezik a TÚlábRÁzolás, TÚlRAjzolás is. A rajzoló KEREKÍtésében TÚlRAjzolja (kiemeli), kissé TORzítja a jellemző vonásokat.