KARANTÉN

KARANTÉN – Vesztegzár. [bérnyelvész szerint: nk: francia]

A KARANTÉN szó a K.R – R.K gyökből indul: KaR – RaK. Alapjában véve jelentése: zárt KARÁMba TENni, egy adott KÖRÖN belül TENni. A nyelvben nem alakul ki véletlenül egyetlen kifejezés sem. Bármely utódnyelv legyen, mind az ősnyelv, a nyelvanya nyelvszerkezeti vázának törvényein belül marad.

Egy leírásból: „A „karantén” szó […] az olasz „negyven nap” (quaranta giorni) kifejezésből származik, és onnan ered, hogy a 15. században […] Velence ennyi várakozási időt írt elő a városba belépni kívánó külföldi hajóknak és embereknek.” P.B. Kiem. K.S.

Döntsük el: olasz vagy francia? Bármelyik, csak az ősnyelvi elemekből építkezhet!

Ha olasz, akkor honnan a NÉGY szám olasz változata? Csak az ősnyelvből lehet, amelynek mai napig élő egyenes ágon fennmaradt utódnyelve a magyar nyelv. Milyen megnevezései voltak a NÉGYnek, mint a munka számának az ősnyelvben, amelyek ma is élnek a magyar nyelvben?

Azzal kell kezdenünk: A KAR a munka eszköze, amellyel helyére RAKunk.

A család, annak NAGYra növekedése a NÉGY szám megnevezése egyik kulcsa. A nagycsalád KARON (quaran) át kifejtett munkát, teljesítményt igényel. Ezért serken FERre, azaz erőre, PATtan, CSATtan, CSÜTöl, KATtan, KOTor, NÉGYel FURtonFURt (négyennégy) TETTre, BOTra készen. A NÉGY számnév ősi megnevezései megmutatják, honnan erednek az utódnyelvek NÉGY jelentésű szavai, amelyek azon nyelvek hangzástörvényei szerint módosultak. Ilyenek: QUATro, QUATtuor, CATro, KETuri (kotor), CSETire, CEITHre (csattan, csütöl), PATru, emPAT, aPAT (pattan), TETra ógör, TESSere újgör. (tettre) , FOUR, FIRE, FYRa, aFAR  (fer = erő), nNE (négy), arBEIT (botra), ERBA stb. Mindannyi a munkál, dolgozik azaz NÉGYel megfelelője.

A KOTRÓ, KOTORÓ szóból az olasz négy: QUATTRO = négy. QUARANTA = negyven.

Az NT hangcsoport – ANTÉ – Alapos fONTOs oka lehetett Velencének a mindENT eldÖNTŐ negyven nap quarANTA, karANTÉn bevezetésére, mivel ez így garANTÁlta a fertőzés vagy egyebek kiszűrését. Ez sem véletlen egyezés, hanem az ősnyelv törvényes hatálya alatti önműködő szóképzési kötelezvény.

A T.N – N.T gyök: TeN – NeT, TÉNY, TENni, NETovább.

Az olasz negyven = quaranta a quattro = négy TÍZszerese. A TÍZ a TÉNY, a véghezvitt szándék (inTENzione) teljességének száma – ez az utódnyelvi TEN.

A QUARANTA, quaranTEN szó TEN gyökszava a magyar TÉNY, mint megvalósított TETT, teljességre vitt munka.

A TÉNYek ideje a nap, a naptári nap. Minden egyes nap egy megszámlálható TÉNYre alkalmas idő.

Tehát alapjában véve, a KARANTÉN szó minden egyes alkotó eleme az ősnyelvből van, de amelyet csak a mai magyarázó nyelven lehet megfejteni.

Ló karám | Fakerítés, Kerítés, Istállók