KARÁCSONY

KARÁCSONYJézus születésének keresztény ünnepe. [bérnyelvész szerint: szláv]

A KARÁCSONY szó a K.R – R.K gyök bővítménye: KaR – RaK.

Előrebocsátható: a KARÁCSONY nem a krisztusi hitvalláshoz köthető szó! Sőt, semmi köze hozzá. Az ünnep a Jézus előtti korban már létezett. A latin nyelvnek nincs is szava erre. Tulajdonképpen Jézus nem is ebben az időtájban született. A vallástudósok szerint, valamikor október elején.

A KA ősgyök taKArt állapot, taKAró hám. Indító gyöke a KAmra, KAmásli szavaknak.

A K.R gyök szintén jelent elsötétülést, sötétet, fekete színt jelent a KORom, KORmorán, KARamell, KÁRókatona, taKAR és más szavakban.

A KARácsony szóban a KARfekete, sötét jelentésű, és a december 21-i legKURtább nappalt, leghosszabb éjszakát jelzi.

Az R hangcsoportARÁ – az ARAny, bARÁt, ARA, bARAck, nARAncs és más szavakban értéket jelent. A mezopotámiai, babiloni kortól értékek ajándékozási időszaka volt.

Az R.CS – CS.R gyök: RáCS – CSoR, RÁCS, ami elválaszt. A kaRÁCSony időpontja elválasztó, két időszak közti határvonal, a legsötétebb nap, azaz a legrövidebb nappali időszak, amely után hosszabbodni kezdenek a nappalok. A CSoR, sötét, fekete színt is jelent a szóban. Ilyen értelemmel ma nincs jelen a magyar nyelvben, de szláv utódnyelvekben a CSOR feketét jelent.

A CS hangcsoport – ÁCSO – jelen van az ÁCSIál, alACSOny (hőmérséklet), kOCSOnya, rECSEg, glECCSEr és más szavakban. Az ÁCS gyök lehet az ünnepség CSElekményei.

A CS.NY – NY.CS gyök: CSoNY – NYoCS valamilyen hiáNYOSság, CSONykaság (rövid nappal) állapot leírója. A CSONY minősítő értelemadó gyök, a legrövidebb napra, de alaCSONY hőmérsékletre is mutat a koCSONYa szóban is.

Úgy tűnik, hogy a KARÁCSONY szó, a Jóropába, Európába érkezés után a mérsékelt égöv alatti időjárás viszonyai nyomán alakult ki.

Az 1267-es Kassai Kódex szerint a magyar KERECSEN, KERECSENY* szóból származik e szó. Állítólag, a KARÁCSONY-nyal egy időben tartották, régi magyar szokás szerinti sólyomröptetést, amelyhez különböző rituális CSelekmények is kapcsolódtak. A KERECSENY vadászsólyom nevében annak névadó jellemzői: KÖRöző, KEREngő röpte, hirtelen lECSapó CSELre készsége, képessége, az ezt minősítő CSENY gyök.

KaRáCSoNY – KeReCSeNY hangváz: K-R-CS-NY – K-R-CS-NY.

De a KARÁCSONY szó a saját alkotó hangjaival képes magyarázatot adni sajátos jellemzőiről.  A fő jellemzője: KARÁCSONYra CSONYKÁRA, KICSINYRE rövidül a nappal időszak RA = a Nap ősi neveinek egyike: CSONYKA RA = rövid nap.

KaRáCSoNY – CSoNYKa Ra hangváz: K-R-CS-NY – CS-NY-K-R.

A szó gyökátvetéssel mutatja, hogy a nappalok ekkorra már KICSINYRE rövidülnek.

KaRáCSoNY – KiCSiNYRe hangváz: K-R-CS-NY – K-CS-NY-R.

Ekkor, KARÁCSONY idején már számíthatunk KOCSONYÁRA. De mi is reszkethetünk, mint a KOCSONYA.

KaRáCSoNY – KoCSoNYáRA hangváz: K-R-CS-NY – K-CS-NY-R.

Ez időszakban már RECSENYEK, azaz hidegek a napok, s RECCSENŐK a fagyott jégdarabok a talpunk alatt a már teljesen lehűlt levegő miatt.

KaRáCSoNY – ReCSeNYeK – ReCCSeNőK hangváz: K-R-CS-NY – R-CS-NY-K – R-CS-N-K.

KARÁCSONYkor sok finomságra és szeretettel teli ANYA CSÓKRA számít a kisgyerek.

KaRáCSoNY – aNYa CSóKRa hangváz K-R-CS-NY – NY-CS-K-R.

E naptól kezdve indul a nappal-éjszaka időtartamának kiegyenlítődése, a nap-éj egyenlőség felé, amikor majd ARÁNYOSAK, egyenlő hosszúságúak lesznek a nappalok és éjjelek.

KaRáCSoNY – aRáNYoSaK hangváz: K-R-CS-NY – R-NY-S-K.

A KARÁCSONYi ünnepek idején nagyon ARANYOSAK, szeretetteljesek az emberek.

KaRáCSoNY – aRaNYoSaK hangváz: K-R-CS-NY – R-NY-S-K.

Hozzátartozik, hogy KARÁCSONYt követően KASORNYÁznak az emberek, a rokonokhoz látogatnak, s a KASORNYÁban ilyen-olyan ajándékokat visznek.

KaRáCSoNY – KaSoRNYa hangváz: K-R-CS-NY – K-S-R-NY.

KARÁCSONYkor még az ANYÓSOKRA is szebb nap virrad, mert ekkor még irányukba is szeretetet mutatnak.

KaRáCSoNY – aNYóSoKRa hangváz K-R-CS-NY – NY-S-K-R.

A KARÁCSONYi – krisztusi színezetű – ünnepsorozatot a római szaturnália (evés, ivás, jóllakás) ünnepet felváltó, átszoktató szándékkal vezették be a „keresztény” Rómában. Tehát az eredet nem a krisztusi hithez kötődő.

A KARÁCSONY szó nem szláv eredetű, mert a szláv nyelvek összessége sem tud a fentihez hasonló, jellemzőket felsoroló, körülíró magyarázatot adni rá. E szó már az egynyelvűség idején létezett. A szláv nyelvek megörökölték épp, mint a vacsora, varkocs, gorod vagy a mezőgazdasági műveletek, szerszámok megnevezéseit, de minden más szógyököt is.
———————-
/*/ A KERECSEN, KARÁCSONY szavakban a magas-alacsony magánhangzó váltás jelensége a szaracén – szerecsen szavaknál is megfigyelhető, tehát az ilyen váltás nem idegen a magyar nyelvtől.