KAPTÁR

KAPTÁR – Méhek tartására való ládaszerű építmény, amelyben a lép kiszedhető keretekben van. Méhkas. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? német < latin < görög] A KAPTÁR szó is a K.P – P.K gyökből indul: KaP – PaK. A KAPTÁR egy PAK, csomag, amelyben érték van. Alapvető szerepe hasonló a kAPTÁnyéhoz – befogni. A befogott méhcsalád aztán mézet termelt. A K.P – P.K gyöknek: KoP – PoK itt is van tűz jelentése: a méhek fullánkjának szúrása után érzett égő fájdalom. A CzF Szótár szerint: „[…] jelenti azon kast vagy szekrényt, melybe a méhrajt bele fogják, bele hajtják. Hogy létezett kapt ige, mutatja a kaptány (görény v. rókafogú) szó is.” A PT hangcsoport – APTÁ – itt jelenti a befogást, begyűjtést, a kAPTÁrban uralkodó feszes rendet, amely nAPTÁri időterv szerinti. A méhész felülvigyázza, gondozza, kedvezőtlen időben nem rÖPTEti ki méheit. A mézet munkájáért kAPTA a kAPTÁrból. A méhek ösztöneikbe éPíTett lÉPTÉk szerint éPíTik a léPeT. Ha egy üres keretet tesz be a kAPTÁrba, három ponton kezdik a hatszögű sejtek éPíTését. Senki nem méri be nekik a távolságot, mégis amikor a sejtéPíTéssel összeérnek, PonTosan találnak a hatszögek. Senki nem tudja megállaPíTani utólag, hol vannak a találkozási PonTok. A szóvégi T.R – R.T gyök: TáR – RéT, a TÁRoló helyre céloz. De arra is, hogy nagy TERületről, virágos RÉTekről gyűjtik. TÁRolják a KAPTÁRban. Ősmag(yar)-nyelvi szó, amelynek minden alkotó eleme: gyökök, hangcsoportok, más magyar szavak százaiba épülnek be értelemadóként. Ez elvitathatatlan, megkérdőjelezhetetlen valóság!

A P és T kulcshangokat azért emeltem ki, hogy látható legyen a hangok meghatározó értelme egy témakörön belül. Ez minden egyes magyar szóra érvényes. Fölösleges erőlködés a – politikusokhoz, történészekhez hasonlóan ferdítő, csaló, hazudozó –  nyelvészek részéről a görög > latin > német ágon való eredeztetés, mert azok mind az első nyelvből, az ősmag-nyelvből örökölték. A magyar nyelv, az ember számára a Teremtője részéről az emberi génekbe ültetett beszédkészség és beszéd-szóváz alapján épül fel. Egyedüli nyelv, amely semmilyen nyelvi rendszerbe nem építhető be. E nyelv  megvédi önmagát, mi csak a számunkra biztosított bizonyítékokat kell kiemeljük, feltárjuk azok számára, akik nemcsak néznek, de látnak, értenek is.