KANDALLÓ, KANDELÁBER, KARAMBOL

Csak ősmag-nyelvi gyökökből épülhet szó! Ez az egyetlen nyelvi eszköztár. KANDALLÓ – Nyitott tűzterű, falba beépített fűtőberendezés. [A Magy.Ért. Kéziszótár szerint: olasz] A névadás a nyitott tűzhely egyik jellemzőjével, a kiKANDIkáló lángokkal  indult.

A tűztér a fAL mellett ÁLL, azzal egy testet ALkotó  ÁLLÓépítmény. Az olaszok készen kaptak mindent az őket „kitermelő” rómaiaktól, akik  viszont minden elmés dolgot az etruszkoktól örököltek meg. Az etruszkok az  ősmag-nyelv egy változatát beszélték. Lásd MARIO ALINEI: Ősi kapocs című könyvét.  

KANDELÁBER – Oszlopos törzsű állványos világítóeszköz, amelynek széles táljábanf  áklyaszerűen világító  anyagot vagy füstölőszert égetnek. Nagy, díszes karoslámpa. vagy gyertyatartó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk. latin] A KANDELÁBER  nyitott világító tűztér, a látás, azaz a KANDIkálás  eszköze, kiKANDIkáló lángokkal. Benne van az oszlopot jelentő LÁB  gyökszó is. A KANDELÁBERben lassan (anda), nem izzítva ég a láng. Alaki  látványként a karalábé nevű növényhez hasonlít, mely karólábú.

A KANDELÁBER – KANDILÁB  – a sötétben szétKANDIkáló lángoló világító, LÁBra szerelve (kandi  = kíváncsi, leskelődő). A világításnál könnyebb ÉBERen maradni. A KANDELÁBER  szó a fenti jellemzők sűrítménye.   KARAMBOL – Járművek összeütközése. Közlekedési baleset. Billiárdban a meglökött  golyónak a két másik golyóval való ütközése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < … spanyol] A KARAMBOL  szó jól példázza, hogy nincs más eszköze a nyelveknek, csak az ősmag-nyelvi gyökök.  A billiárdot, mint nemiséget idéző játékot, KARóval (dákó) és golyókkal  játsszák. A mozgások aKARatiak, aKARatlagosak. A többes jelenlét tÖMB.  A  lyukba juttatás a végső megOLdás. A közlekedési balesetre átvetítve:KAR  fekete szín, az AM sokaság, az AMB területet felölelő, az ütközés töMBjelenet.  A BO  gyök valami nagyot szemléltető, de a BOL lehet BALértelmű is. Különben a  KAR,  mint fekete jelentésű szó után a ROMBOL szavunk leírja az eseti lefolyást,  következményt. Az MB páros a kellemetlen kifejezések oldalán jelen van a: bomba, goromba, otromba, rombol,  tombol  stb. szavakban.   KARAMELL –Konyha.  Hevített  cukorból  keletkező  barna színű  sűrű  lágy  anyag.  [A Magy.  Ért.  Kéziszótár  szerint: vándorszó:  spanyol < portugál] A KARAMELL szó  KAR gyökszava  az  elsötétülő   anyag  színét  írja  le.  A MELL –, mint  a   mol, omol, lim-lom – a laza lágyságot. A MELL  a  tej  szót  is jelenti  (tejkaramella).Az utódnyelvek némelyikében milk,  mælk,  Milch, melk  stb.  a tej neve.