KAMPÁNY

KAMPÁNY – Társadalmi, politikai célt szolgáló, gyorsított ütemű alkalmi tömegmunka. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < olasz] A KAMPÁNY K.M – M.K gyökre épülő szó: KaM – MaK. A KAMPÁNY a kaláka egy formája, és – bár a szó elcsépelt, rossz szájízt keltő manapság – valaha szép megnyilvánulása volt az összefogásnak. Amint a MEZŐ szavunk a takarást jelentő MEZ gyökből ered, úgy volt egy ilyen értelmű ómagyar ősnyelvi szó a KAM gyökkel: KAMPA. Az MP hangcsoport – AMPÁ – a szépen megművelt, rendben tartott nyíltszíni kAMPA, pAMPA, pOMPÁsan mutató termőterület volt, mint ilyen: terményekkel takart szép látvány. Idénymunkát a kAMPÁn, pAMPÁn, kAMPÁnyban is végeztek kalákában. A kAMPÁn teremtek a MAKvak (k > g – mag), mivel a földművelés alapfoglalkozása a mAGvak termesztése, ezért nevezték ezeket föld gyerMEKeinek, MAG népének. Ők voltak az első mAGrárok. A KAMPA, MEZŐ megmunkálása a nagycsalád összefogását igényelte. Mindannyian mentek a KAMPÁra KAMPÓkkal (kapa, kasza, karisztoló) KAMPÁNYolni, előteremteni a NYÁmira valót. A KAMPÁn KAPálni, a PAMPÁn kaszálni. Amint a MEZŐ élelMEZŐt is jelent, úgy jelenti a KAMpa is a KAMra élelemmel (ham) feltöltésének forrását. A szó ma többnyire az utódnyelvek latin ágazataiban van jelen. Ilyen a francia champ, az olasz, spanyol, portugál campo, de a román câmp is. Az angol, német, holland stb. nyelvek a föld szó módosult alakjait használják: field, Feld, veld. Az MP páros, mint M.P – P.M gyök: MaP – PaM, a MAP gyök kiesett a magyar nyelvből, az utódnyelvekben szétterülés: MAPa (mappa). A PAM gyök szétterülést is jelent: PAMlag, de jelent sok szálat együtt a PAMat, PEMete, PAMacs szavakban. A PAMpuska, PÁNkó szavakban duzzadt bőség. A szóvégi P.NY – NY.P gyök: PáNY – NYáP, itt a kemény munkára utal. A PÁNYva kemény, rugalmas, igavonásra is alkalmazott kötél. A kamPÁNYmunkán (mezei munkán) nem lehetett NYÁPickodni, kemÉNYen kellett dolgozni. A fent említett nyelveken a KAMPÁNY szó nem bontható, és azokon átfogó magyarázat a szó keletkezésének lépcsőzetes kialakulására nem adható. MP – PM: a kaMPány a kaMPán, paMPán széPMűves munka volt. Ezeket ma már géPMűvekkel végzik.