KALIBA

KALIBA Sebtében összetákolt kunyhó. [bérnyelészet szerint: vszó: görög]

A KALIBA szó a K.L – L.K gyök bővítménye: KaL – LaK, LiK, KAL-iba. A KAL, amit belső térként körülkerít.

KAL – LAK, tehát magyarul LAKható. A LAK, LÉK, LIK, kis LYUKra, odúra céloz.

Az L hangcsoport – ALI – a kALIba ALAp nélküli, könnyen bILLEnő, dŐLŐ, nem ÁLLAndó szÁLLÁs, fALAi rudakból, vesszőkből ÁLLÓk, inkább ÓLAkra hasonlít.

Az L.B – B.L gyök: LiB – BiL, a kaLIBa alkalmi fészek, alap nélküli, és könnyen LIBbenő, BILlenő. Fordítottja: BALIKA, amely BAL, azaz nem a legjobb, és hiányosságai vannak.

A B hangcsoport – IBA – a kÓBOrláskor használható tÁBOri lakhely. A hÁBOrúk esetén erdőkben bujkálók, lIBEgő, alkalmi, bizonytalan, hIBÁs, azaz hevenyészett, hABArva készített, nem időálló szABAdtűzhelyes szállása. Oly szavakban, mit: lIBEgő, lABIlis, EBIhal stb. A teljes fordítás: ABILAK. Az ABI, EBI, BIzonytalan, átmeneti, fejleszthető állapot. Tehát a KALIBA fejletlen, BIzonytalan ABI-LAK.

KaLiBa – aBiLaK hangváz: K-L-B – B-L-K.

A KALIBA egyféle BUJKA, BULKA, azaz fészek.

KaLiBa – BuJKa – BuLKa hangváz: K-L-B – B-J-K – B-L-K.

Ha a szóban a BA – AB gyököt helyragként vesszük, akkor gyorsan összetákolt KALI-BA, LIKÁ-BA bújik, székely tájnyelven: BÚLIK, KALI-BA-n lakik, hogy védve legyen.

KaLiBa – BúLiK hangváz: K-L-B – B-L-K.

Az erdőre kiérkező székely favágók nagy kérdése, amely mondássá, szállóigévé vált: Mit eszünk, de hol hálunk? Első dolguk volt tehát a KALIBA összeeszKÁBÁLása.

Az összeszKÁBÁLt KALIBA, adott esetben KEBELhely. Véd a viszontagságok egy részétől.

KaLiBa – KeBeL hangváz: K-L-B – K-B-L.

Nem kell KÁBÁLódni (vesződni) az eső miatt.

KaLiBa – KáBáL hangváz: K-L-B – K-B-L.

A felsorolt, azonos hangvázú névadó jellemzők bizonyítják a KALIBA szó ómagyar, ősnyelvi eredetét

Az ógörög nyelv az ómagyar ősnyelvből örökölte meg, akár a magas fALAkkal épülő pALOtákból álló pOLIsz nevet. A különbség annyi, hogy a mai magyar nyelvben változatlan alakban és értelemmel van jelen most is. Az újgörög nyelvből viszont kimaradt.

A KALIBA (fészek) szóváz hangjai, alapja az angol CLUB = KLUB szónak: KALIBa, KALAB, KLAB. Erről bővebben a klub címszónál.

KaLiBa – KLuB hangváz: K-L-B – K-L-B.