JURTA

JURTA – Nemezből készült favázas kerek sátor. [A hivatásos nyelvészet szerint: orosz < török] A JUR – RAJ (j > gy, rogy) gyökből. Mivel a J hang a GY egyik alkotója, így könnyebb kiejtés végett lett kezdőhanggá a J hang. Vagyis a JURTA a GY.R –R.GY gyökből indul: GYuR – RoGY, mivel borítóanyaga gyapjúból, azaz GYÚRT, ROGYasztott JÚHGYapjÚból, nemezből készült, gyapjúból gyepálva GYURTÁk a JURTA anyagát. Téves elképzelés, hogy a magyar többség JURTAlakó lett volna. Csak a vándorláshoz szokott Ázsiából visszatérők használták, s csak alkalmi lakóhelyként, és csak vándorló táborozásaik közben. Hazatérve újból kunyhólakók lettek. A JURTA – mint könnyen elkészíthető védett hely – az írott történelem hajnalán volt általánosan használt lakóhely, még a falakból álló falu kialakulása előtt, az ősi sátorapák idején. Az egynyelvűség idején már faházakban éltek a letelepedett, gazdálkodó emberek. Különben nem lennének a fal, falu, palló, polgár, palota stb. szavaink, amelyek jóval régebbiek az Árpád hadainak visszatérésénél. Balkányi Szabó Lajos: Magyar ősmesék című könyvének 99. oldalán írja, hogy a kánaáni kunok kunyhókban (kunház) éltek. Akik Ázsiában a JURTAlakók közt keresik a magyarság őseit, kacskaringós, sehová nem vezető tévúton járnak. Ázsia nyelvvesztő terület volt a nagy keveredés miatt. A nyelvet megőrzők soha nem hagyták el a Kárpát medencét. Az ősnyelvet megőrző nép, itt a Kárpát medencében, kunyhókban élt kezdettől fogva, és ide tértek vissza több í1zben az Ázsiában vándorlók, és itt tanulták újra meg az ősnyelvet. Az RT hangcsoport – URTA – jelen van a gyURTA szóban, amely a nemez elkészítés módja. A jURTA, vándorláskor ide-oda jÁRTUkban volt szükséges lakóhely. (B. J.) A vándorló minden bIRTOkában levő ÉRTÉkes tárgyát a jURTÁban tARTOtta. A szóban levő RT páros, amely R.T – T.R alvógyök: RéT – TéR, azt sejteti, hogy minden JURTA körül kellett lennie egy kis TÉRnek, RÉTnek, amelyre életTÉRként szükség volt. Tehát a JURTÁk nem voltak egymásra zsúfolva. Az eredet ősnyelvi, magyar nyelvi magyarázhatósággal. RT – TR: a juRTa hajdan a baTRánok, sáToRapák idején használt lakóhely volt.