JOHAVAN

JOHAVAN  – Isten személyes neve a J.H – H.J gyökkel indul: JaH – HaJ, a JAH gyök jelentésű, belső JOHa, HAJlama , s a Biblia úgy mutatja be, mint JÓ HAJlék a megfáradtaknak.

Héber módosulata: Jehova.

Ezt az isteni személyes nevet, amelyen minden más istenségtől megkülönbözteti magát, csak az eredeti, általa alkotott nyelven lehet értelmezni. Röviden: , JÓH, JAH. A J.H – H.J gyök: JoH – HaJ, a (H), HAJlam, óHAJ, a régies HÍV (hívás), HIJ alakja, a (h)JJ. Ezek a vonzás, magához szólítás, elhívás gondolatát tartalmazzák.  A HAJ, HÉJ a HAJlék, HÉJazat szavakban védelmet jelent.

A Teremtő Istennek, a többi címei mellett, személyes neve van. Ő maga mutatkozott be a VAGYOK néven, ami egyes szám harmadik személyben: VAN. Az alaptulajdonsága: , régies magyarsággal: JAV. E tulajdonságát mind Jézus, mind Hermész Triszmegisztos kiemelik: „Senki sem , csak az Atya.”

Balkányi Szabó Lajos a Magyar ősmesék című művében a JÓ, JAV gyökökből eredezteti az isteni nevet. Székelyföldön még ma is használatos szó kérdésként a JÓ-E helyett: JÓV-E(?). Ez valószínűleg a lVan-E összevont alakja.

Van egy ősi szavunk, amely ma már nem használatos: JOHA. Ez az összes érzelmi-fizikai belsőre, bensőre vonatkozó. Valakinek a lelkülete, szándékú, szívű, akaratú, JÓ HAjlamú, akkor annak JOHA van, azaz szíve van.

Aki valamiért haragszik, később megJOHÁszodik, azaz erőt vesz bensőjében a ra való HAjlam. A megJOHÁszodik szó ma is használatos a székely nyelvjárásban.

Ilyen az a Teremtő, aki életet és csodálatos életfeltételeket és egy csodás nyelvet adott nekünk. Így alakult ki az ő neve: JOHAVAN.

A H hangcsoport – OHA – az isteni ÓHAj, az egységre hívás, az őszinte szívek sÓHAja, de a gonoszra jövő büntetés vIHAra is. Lehet ama isteni ÓHAj, terv, hogy valaha a világegyetem összes arra alkalmas bolygóján emberi élet sarjadjon.

A H.V – V.H gyök: HaV – ViH, a HAV gyök az ősnyelven, ómagyar nyelven fehér, fehér, HAVfehér (havas), HABfehér, azaz tiszta, szeplőtelen, de ez követelmény is, különben a harag VIHara a válasz.

A V hangcsoport – AVA, OVA – védősÖVÉny, kellemes fUVAlat, a kÖVEtelményeit betartót védően ÖVEző, IVAdékainak áldásokat biztosító.

A V.N – N.V gyök: VaN – NaV, ami VAN, az élő, létező, Isten részéről a VAN, a lét, az élet megteremtése, jó úton vezetés NAVigálás (Noé, Nové navája, bárkája) az élet útján.

JAHVAtokra JÓ HA VAN, aki örök Isten.

A vallástörténészek által használt JAHVE a JAHVAtokra változatnak lehet a rövidült alakja, de ezt nem használták Isten megszólításaként, csak a mostani okoskodó „vallástudósok” erőltetik.

Függetlenül attól, hogy mely nyelven hogyan módosult, ez – JOHAVAN – a Mindenható, Úr, Teremtő, Élő Isten személyes neve.

Ez esetben nem a JHVH az úgynevezett tetragrammaton, azaz négy hangjeles betűkép, hanem: JHVN a megfelelő.

A VAN az a név, amelyen bemutatkozott Mózesnek: VAGYOK, aki VAGYOK, ez egyes szám harmadik személyben: VAN, ÉLŐ, aki VAN. Így az N hang létjogosultsága a névben nem lehet vita tárgya, mivel megkérdőjelezhetetlen! A VAN a létezés, ÉLŐ.

A VAN – NAV, FAN – NAF gyökök és hang váltott változataik beépülnek az élet továbbadása folyamatának jelenségeit leíró szavakba. Az emberpár számára adatott a Föld utódaikkal betöltésének KEGYE. Ehhez az ő ÁGYÉKukba, FANjukba alkotta meg az élet továbbadásának szerveit.  A férfi-nő FAN, ÁGYÉK NAFtájának, nedvének egyesülése nyomán születik meg a kis FAN, a kis GYEK.

Temérdek szó, példák özöne mutatja ezt a teremtés nyelvében.

Hermész Triszmegisztosz: „Ezért kell Istent a Jó és az Atya névvel megtisztelni. Ezek a nevek csakis neki járnak és senki mást nem illetnek meg.”

Ám ez nem jelenti az, hogy elnézi a bűnt.

Az Isten és emberellenes bűnök haragra gerjesztik, mint bármely igazságos érzületű embert.
Azok érdekében, és védelmére, akik az ő természetes életre vonatkozó törvényeit tiszteletben tartják, akik az ő létét, uralmát mindenhatóságát, fenséges voltát elismerik – elsöpri a gonoszságot a Földről az általa rendelt időben.
Neki időterve van. Aki akarja, megérti, elfogadja saját hasznára. Aki nem, az vállalja következményeit!