JOBBÁGY

JOBBÁGY Hűbéri alattvaló.  [jobb] A JOBBÁGY szó a J.B – B.J gyökből indul: JoB – BaJ. A JOBbágy a gazdasággal járó BAJok, gondok megoldásában élte életét. A megnevezés ősi, és a kezdetek idején nem volt valamely főség iránti alárendeltség értelme.

Székelyföldön a gazdasággal járó gondokat ma is BAJ szóval nevezik: reggeli BAJ, estéli BAJ, az állatok, a ház körüli teendők ellátása, elvégzése. Ezek a JÓ BAJok sorába tartoznak. Az volna rossz előjelű nagy BAJ, ha nem volnának ilyen BAJaik, mert az koldusszegénység.

Arra következtethetünk, hogy a JOB – BAJ gyök az ősnyelvben: munka, munkavégző értelmet is hordozott. Így a JOBBÁGY összetett szó, a földet művelőt, munkálót, a földművest jelentette: JOB = munka, BÁGY = föld. Együtt: JOBBÁGY = földműves. Tehát a JOBBÁGY összetett szó a művest és a földjét is jelentette.

Némely utódnyelvben a JOB gyök munkát jelent ma is, az pedig ősnyelvi örökségük. A bibliai JÓB neve, amely ősnyelvi név volt, más egyéb mellett ezt is jelentette.

A B hangcsoport – OBBÁ – a cél, mindent jól megoldani, jOBBÁ tenni, ha baj van, ABBÓl kilÁBAlni. Ősszel számba vették: EBBŐl ennyi, ABBÓL annyi lett. Addig, ameddig a székelyeknél minden közös volt, nem voltak nagy bajok, csak az időjárás viszontagságai. A hŰBÉri rendszer hozott igát a nyakukra, amikor a király némelyeket kiemelt, magasabb rangra emelt közülük. Addig egység volt.

A B.GY – GY.B gyök: BáGY – GYáB, jelentett a jól megművelhető, BÁGYasztható termőföldet, amelyet GYÁBok, vizes árkok segítségével öntöztek. A GYÁB jelentett még enyhén mélyülő lankás lejtőt is.

A BÁGY gyök az alföldi és erdélyi HortoBÁGY nevekben a jól megművelhető kertgazdálkodásra (kert = hort) alkalmas BÁGYadt, porhanyós földet jelenti, amely l BÁGYasztható, azaz művelhető. Ugyanígy az udvarhelyszéki BÁGY falu nevében is.

A JÓ BÁGY, JOB BÁGY értékes, tehetséges földművelő volt valaha. Ezek a JOB BÁGYok, földművelők kitűnően értettek a BÁGYoló munkához. Sokkal JOBBAn, mint más népek, JOBB a többinél: JOBB BÁGYok, mint szabad földművelők művelték kitűnően a felszáradó Kárpát-medencei földeket. Később kialakult a JOBBÁGY megnevezés, amely már keserűbb háttéri értelmet hordozott. Ennek ellenére a JOBBÁGYi teher talán fele sem volt a mai iparosított világ munkásainak terheinél.

A JOB gyök lágy J hangjának az erős R hangra váltásával létrejön a B.R – R.B gyök: BaR, BeR, BiR, BoR, BuR – RaB, ReB, RiB, RoB, RuB változataival. A zöngés – zöngétlen b > p váltással a P hangos gyökváltozatok, köztük a PAR, POR és mások. Folytathatjuk: p > fFARm, b > g – GEReblye, RÖG stb.

A teremtés szerint az emBER a földből vétetett. A BÍRtok szó is kezdetben csak földet jelentett, a BIRodalom is földterület értelmű. Földkapcsolatú a BÉR, BÉRes tárgykör. A földműveléshez jámBOR háziállatok kellenek. A BORona földet puhító, BÁGYasztó eszköz. A germán nyelvutód holland nyelvben a BÚR földművelőt jelent.

Mivel az ősnyelven kezdetben BOTolásnak, RÁBotolásnak, ROBotolásnak nevezték a mezei munkát, így ráillett a BÁGYon ROBotolóra a ROBBÁGY megnevezés is.

Így hát, létezhettek a ROBBÁGY – GYABBOR, RUBBÁGY – GYABBUR megnevezésnek is az ősnyelv szétágazó tájnyelveiben.

Román nyelven a jómódú gazdát CHIABURnak nevezik. E szó románul – bármely bontásban elemezzük – értelmezhetetlen.  Tehát ez ősnyelvi örökség a román nyelvben.

A CHIABURokat, GYABURokat, a l gazdálkodókat üldözte kulákként a kommunista vezetés. A GYABBUR – RUBBÁGY – JOBBÁGY kezdetben azonos értelmű volt: a BÁGYok, GYÁBok PORhanyós, jól ROPanó (rop – rob) földjének JOBB megművelő gazdája.

Vagyis a JOBBÁGY megnevezés kezdetben a termőföldjét jól művelő, l BÁGYasztó gazdát jelentette.