Jó tudni ezekről is: FÁZIS, FAZON, FECNI

FÁZIS – Folyamat valamely szakasza, mozzanata. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A FAZIS  szó szintén az F.Z – Z.F gyökből indul: FáZ – ZaF. A FÁZIS a nagy egész VÁZ (f > v) egy része, szakasza. A szóvégi -IS kICSinyítő képző maradványa. A fordított ZAF gyök Z > C hangváltással mutatja értelmét: ZAF > CAF, azaz a FÁZis egy CAFatnyi része az egésznek.  

FAZON – Ruhadarab szabásának, elkészítésének mintája. Ruházat eszerint való megvarrása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] A FAZON  szó úgyszintén az F.Z – Z.F gyökből indul: FaZ – ZaF. Itt is a VÁZ az alapszó. A nagy egész VÁZ szerinti, amelynek vonalVEZetéséhez (v > p, z > sz) PASZ-szol, illeszkedik, AZON alapszik, annak CAFja (z > c: zaf), része. A mondás ellenére, van köze a szezonhoz, mivel az meghatározza a FAZONt.  

FECNI – Egy darabka rongy. Papírdarab, cédula. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A FECNI F.C – C.F gyökből képzett: FeC – CeF.  A FECNI egy papírCAFat. A FICánkolás is kicsinyek játéka. A CN páros itt jellemzőt rejtő alvó C.N – N.C gyök: CiN – NeC, és vékonyságot, lazaságot kifejező a CINcog, NECc szavakban (necc n > ny, c > sz: nyeszlett szövevény). A német nyelv megörökölte akár a FRAU = hölgy, nő szót, amely a szintén CIF gyökű CIFra, ciFRA szóból alakult ciFRAU, FRAU alakra.