JÉRCE, JERKE

Ez a tudatos, örökösen hamisításra törő szorgalom, ami az akadémikus bérnyelvészetet jellemzi, egyenesen „irigylendő”. Döbbenetes mértékű a felhajtóerejük, amikor szóeredet hamisításokra, hazugságok sulykolására mozdulnak el a holtpontjukról szinte boldog, önfeledt tánclépésben. Hiába volna tele a gyökelemzés a szó kialakulásának alkotó elemei tömeges jelenlétét igazoló magyar nyelvi példák kimutatásával, ők csak, mint a kakukk rikoltják bele az űrbe: szláv, s ezen belül: szlovák, ukrán, délszláv stb. eredetet ismétlik.

JÉRCE – Fiatal, még nem kotló növendék tyúk vagy hasonló szárnyas. [bérnyelvészet: szláv] A JÉRCE J.R – R.J gyökre épülő szó: JéR – ReJ. A J hang úJ, ifJú jelentésű, ÉR – ERő, életERő, ERedet. A JER > GYER mindkettő hívó szó, amellyel a kicsiket a felnőtt követésére ösztönzik. Ezek szókezdő gyökszavak a GYERmek, JÉRce, JERke szavakban. A szó előbb lehetett JERSZE, amely a jere sze, gyere sze, jöszte sze hívószavak módosulata nyomán vette fel végső C hangos mai JÉRCE alakját, ami nem véletlen, mivel a CE becézés is. Az RC hangcsoport – ÉRCE – a határozott fejlődést jelenti a szóban, a sERCEnő, ÉRCEs életERőt, a felmagasodó bÉRCEk felé tartó növekedést. A mÉRCE emelkedésre ösztönöz, a pERCEk az idő részecskéi, összetevői, a dERCE a nagyobb magvak apró darabjai, a fÉRCElés nagyléptű varrás, ideiglenes megoldás, mivel a végtermék elkészítésének folyamatához tartozó. Az RC páros, mint R.C – C.R gyök: ReC – CeR, a kicsinység, vékonyság megjelenítője a RECe, CÉRna szavakban. Lehet keresni: szláv nyelveken a szó kialakulásának lépcsőzeteit. RC – CR: a jéRCe már párosodási daCRa, harCRa kész.

JERKE – Egy évesnél fiatalabb nőstény bárány esetleg kecske. [bérnyelvészet: szlovák vagy ukrán] A JERKE J.R – R.J gyökre épülő szó: JeR – ReJ. A magyarázat a JERKE esetében is ugyanaz, mint JÉRcénél, kivéve az RK páros más árnyalatú jelentését. Az RK hangcsoport – ERKE – a bIRKA, csIRKE, sERKEn szavakban, úgymond a növekvő „pályán” haladás. A jERKE a bIRKA kicsinye, és ugyanúgy sERKEn, növekszik, mint a gyERKŐc, lURKÓ, csIRKE, vagy az IRKÁban a betűk sokasága, pIRKAdatkor a világosság, szURKOlással a csapat ereje, ERKÖlcsös életvitel nyomán a tisztelet, sARKAllással a teljesítmény vagy a szüntelen növekvő vARKOcs hossza. Az RK páros, mint R.K – K.R alvógyök: RoK – KöR hangjaival alkothatók a ROKoni KÖR szavak, amely a kis JERKÉt KÖRülveszi. RK – KR: a jeRKe édes, jelképesen cuKRos, néha maKRancos, uGRáló (k > g) kis állat.

Most az akadémiai nyelvészek által a zárjelben megadott szláv, szlovák vagy ukrán szókialakulás nyelvi kifejtésére is kíváncsiak volnánk, de nagyon.