Jelenlét a román nyelvben

Erre érdemes külön kitérni, igaz ez ellen nagy a rugdalózás a román nyelvészek részéről. A világ minden nyelvének minden szógyöke visszavezethető a mai magyar nyelvbe, így a román nyelvi gyökök is, de vannak oly szavak, amelyek az együttélés nyomán a mindennapi szóhasználattal olvadtak a román nyelvbe, és módosultak annak hangzástörvényei szerint. Például: beteg – beteag, nyomorék – niumurug, a menten (azonnal) helyett mondott mintenaş vagy elhallgattatás végett a gye­rekre rászólás: mukk lesz!?– mucles!, ami átvitt érte­lemben náluk nem kérdés, hanem felszólítás, azt jelenti: fogd be a szád! Ez főleg Mócvidé­ken, de Görgényben is. A gulaş, papricaş, halău (halászháló) szavakból egy postáról érezni a magyar jelleget. Különösen a -oa-, -ea- hangpáros használatánál: coasa – kasza, beteag – beteg és az -ău végződésű szavaknál kell figyelni, mert jó részük magyarból egy az egyben átvett, módosult megnevezés. Pl.: Bacău (Bákó), Zalău (Zilah), Ceahlău (Csalhó), birău (bíró), solgabirău (szolgabíró) hârdău (hordó), făgădău (fo­gadó), sămădău (számadó). A román anevoios – nehéz, fárasztó, nevoiaş – szűkölködő és a magyar nyavalya kifejezések közt is jól érezhető a kapcsolat. Ez a szó jelen van a betegséget kifejező másik ősi szóban, a balnyavalyában, amely bolnav alakra módosulva a román nyelv szókészletében áll. Ez már az egynyelvűség idején is létezett. A valamikor magyarok által lakott Moldvában megmaradtak a fo­lyók hegyek, völgyek, települések magyar nevei, azokat módosítot­ták románra: a Szeret – Siret, Tarkő – Tarcău, Tázló – Tazlău, Békás – Bicaz, Bodza – Buzău, Kisjenő – Chisinău, Csalhó – Ceahlău, Takocs – Tecuci (paTakocska) stb. De délen, Havaselvén is a barangolható Baragán, a dombvize Dambovica, a mérges, fürge Arges folyó, a vízfő Poszáda (po = víz), az iparkodó Prahova folyó, a dombos ormánság, Teleorman, a kalafával javított hajók helye Kalafát, a gyalomháló vetők vize, Jalomica, a tölcséralakra szétnyíló Duna delta ágak Tulcsánál kezdődnek, a bokros, bokoros, tavas, nádas helyen épült Bukarest és mások. E szavak mind ősnyelvi örökségek, románul semmilyen értelmük, és sovány magyarázat is alig van rájuk.