ISTVÁN

ISTVÁN – Az ISTVÁN név – látszati hasonlósága ellenére – nem a görög SZTEFANOSZ névből eredő.

Mivel az ógörög az ómagyar ősnyelv leánynyelve, így a SZTEFANOSZ* is visszavezethető az ősnyelvbe, hiszen onnan ered. Az ISTVÁN név nem az úgynevezett honfoglalás korából való, hanem jóval előbbi, az ősiségből, még az egynyelvűség idejéből. Az IS ősgyök az ISmeret szó alapgyöke, és hatalomjelentésű. Az ISTen, mint cím, és az ISpán szó is igazolja. Az ISTVÁN név esetében kifejezhető ES gyökkel is, lévén a köznapi használatban ESTÁN névalak is. Az ISmeret, ESméret hasonlóan tudást jelent. De ISVÁN alakban is ejtik T hang nélkül. Az IS, ŐS,  örök ŐS, ISten védőhatalom. Ez már a kezdetektől létező név. Az hogy nem tűnik fel a korai írásokban, nem azt jelenti, hogy nem létezett. Az első nő, Éva közel félszáz beceneve sem volt leírva sehol.

Az ST hangcsoport – ISTvÁ – több értelmet képvisel: a fÜST nagy kiterjedés, az OSTOr, fUSTÉly fegyelmezés, a krISTÁly tiszta magas érték, lISTA, lAjSTrOm adattároló képesség, a palÁST védelem, az ÜST, pEST táplálás, a kASTÉly rang, a fESTÉs színvilág, a rOSTA kiválasztási képesség, a sISTEreg harag, az ISTÁpolás gyámolítás a tÜSTÉnt gyorsaság.

A TV hangcsoport – IsTVÁ – (minőségi) változást jelez a szavakban: hATVÁny, bizonyITVÁny, kÖTVÉny, hITVEs stb.

A V.N – N.V gyök: VáN – NaV. A VAN gyök teremtőerőt jelent. A Biblia szerint ez Isten személyneve: VAN. ISTen, azaz VAN az ember teremtését FANon át folytatta, vagyis felruházta az emberpárt képességgel, hogy FANjaik egyesítése nyomán utódaik szülessenek, s betöltsék a Földet. Tehát az IstVÁN névben Istennek a VAN NEVe jelenik meg. Ez azt is jelenti, hogy az IST-VÁN név az ISTen = hatalom, és VAN, az ő személynevének összetétele. Az ISTVÁN név egyik jelentése: ISTen VAN. Másik jelentése: ISTe (ismerete, hatalma) VAN.

Az ISTVÁN név létezett ősidőktől. Mint vezetésre kiválasztott fejedelmi hercegnek, a VAJK neve lehetett addig közismert, az ISTVÁN akkor került előtérbe, amikor királyi rangot kapott. Az a magyarázat, hogy nem maradhatott pogány névvel, nem állja meg a helyét, csak történészi vélekedés, hiszen utána voltak Béla, Géza nevű királyok, amely nevek szintén pogány neveknek minősültek.

A név kapcsolatai a rangos címekkel: az ISPÁN rang vezetői méltóságként folytatólagosan jelen volt a magyar nyelvűek között az ősidőktől. Erre bizonyíték az ősnyelvi eredetű örmény ISHÁN, amely Roland von Bagratuni örmény történész szerint (A magyarság és a kelet, Budapest, 2008. 127. Oldal.) örmény szó: ISHAN = herceg. Vagyis a nyelvek szétválásakor már létezett a rangcím, mivel az örmény nyelv onnan örökölte meg.

A CzF Szótár az isPÁN szónál a BÁN alakot véli eredetinek a PÁN helyett. A BA, BÁ… ősgyökök. nagyot jelentők, tehát nem ellentétes a fogalommal. A BÁN méltóság a székelyek közt is jelen volt a rabonBÁN méltóság rangcímében, s amely szintén jóval régebbi az úgynevezett honfoglalásnál.

Az ISPÁN szóból a lehetséges hangváltások: p > b > f > v mindegyikével alkotható szó: ISPÁN, ISBÁN, ISFÁN, ISVÁN. IST VÁN – azaz áldás ISTentől, VANtól, aki az emberi (férfi – női) FANon át folytatja teremtő munkáját.

—————————————

/*/ Nem zárható ki, hogy létezett az ősnyelven külön az ISZTEFANOSZ név is. Az ISZT hangcsoport előtűnő értelmű. Honnan? A FANból. ISZTEtett FANból, szüleinek díjként VANtól. Az IszTEFan név TEF – FET gyöke újszülöttet, FiaT jelent, aki NOSZ, NÁSZ nyomán fogant.. Az N.SZ – SZ.N gyök: NáSZ – SZüN. Ez jelenthetett az ógörög nyelvben: áldáskoszorút, hiszen a női FANból, ágyékkoszorúból jött a világra. Ez az ősnyelvből leváló ógörög nyelvben később válhatott ily fogalommá a SZTEFANOSZ néven.