ISTEN

ISTEN neve az általa alkotott ősnyelven, ősmag-nyelven
Meglehet, sokan felkapják fejüket, amikor az alábbiakat olvassák, pedig semmi mást nem írtam, csak amit a nyelvbonctani elemzéseim nyomán találtam.
A legilletékesebb, Jézus ezt mondta: „Senki sem jó, csak egy, az Isten.”  Márk ev. 10: 18 Károli ford. Kiem. K.S.  

Balkányi Szabó Lajos a Magyar Ősmesék első kötetének 16. oldalán írja: „Jó – Ja, isten neve a ’sidóknál, mint Hesychius mondja. Ja ó, Isten neve a görögöknél. lásd Corn.Schevelli Lexicon, Lugd. Batav. Továbbá Fenüki nyelven Porphyrius szerint az Istennek neve Jevó vagy Javó. – És így mind ’Sidóul, mind görögül, mind a Fenükiek nyelvén az Isten neve Jó, Jaó, Javó, mely szónak valódi értelme – ezer alakulásaival – egyedül a magyar nyelvben található.” Kiem. K.S. Tehát a név mondanivalója, jelentése ma csak magyar nyelven érthető!  

A Biblia az II. Mózes 3. rész 14. versében ezt írja: „…VAGYOK A KI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izrael fiaihoz: A VAGYOK küldött engem tihozzátok.” Károli ford. Ugyancsak a II. Mózes 6. rész 3. versében: „Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Kiem. K.S.  

A fentiek nem térnek el a Balkányi Sz. Lajos által leírtaktól. Vagyis Isten neve: JÓ HA VAgyok alapgondolat nyomán önmaga által adott név. Mivel a név csak mássalhangzókkal íratott, így különböző találgatások vannak a név hangzásáról: JeHoVa, JaHVe. Az eredeti ősnyelv, ősmag-nyelv, ősmag(yar)-nyelv egyenes ági örököse, a mai magyar nyelv. E nyelven történő nyelvelemzés szerint inkább: JóHaVa/n. Ezt mondja a nyelv! A nyelv, mint évezredek történéseinek rétegződött ismeretanyag üledéke, pontos képet ad. A nyelv nem hazudik, mert nem elvek és tanok mentén épül fel, hanem a valót rögzíti, minden külső befolyás mellőzésével.  

Azt mindenki eszébe vésheti, hogy nincs külön Istene egyetlen népnek sem! Nincs magyarok Istene, zsidók Istene, angolok Istene stb. Egyetlen Isten van a Világmindenség felett – annak teremtője, létrehozója, irányítója. Mert mi lenne, ha minden nemzetnek, népnek külön istene volna, és azok ott fent a földiekhez hasonlóan nap, mint nap torzsalkodnának? Ilyen nincs. Ott fent rend van, akik viszont rendbontók, azok kidobattak. Csak még itt a Földön kell rendet tenni: a fejekben, szívekben! S le kell söpörni a mocskot. Ám ez nem emberi munka.