ISMERET

ISMERET – A valóságra, illetve ennek valamely területére vonatkozó tapasztalatok, általánosítások, fogalmak összessége. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] Az IS – SI ősgyökből. A tudás, védőhatalom. Az ISmeret, ÜSmeret, ÖSmeret, ESméret (ismeret, üsmeret, ösmeret, esméret) szavak mind ugyanazt fejezik ki. Ám mégis van egy árnyalatnyi különbség köztük. Az IS a folytonos újrázást (ismétlés), az ÜS az elmélyedést (süllyed, az üst is mélység, az űr fogalomkörébe tartozó), az ÖS az átfogó teljességet (körös), az ESméret a teljességhez való esméglő, mérhető hozzáadás halvány árnyalatát tükrözi. Ezekhez adódik: a MER, azaz a kutatás, felfedezés MERetje, MERészsége. Az ISMERET tudást, hozzáértést IS TEREM. Az ISMERET, TEREM IS (is-meret – terem is). A régi céheknél csak az vált elISMERt mesterré, aki elkészítette a REMeket, a REMekmunkát, azaz olyan mintadarabot, amely igazolta az ő szakmai jártasságát, isMERetei (rem – mer) teljességét, amely MERész megoldásokat is tartalmazhatott. Az ilyen szakember mondhatta: MEREK REMEKet alkotni. Az elmélyült tudás – ISTEni ISmerET, de e forrás elISMERéséhez ma, ebben a szabadelvűséggel fertőzött világban bátorság azaz MERészség kell, mert ezzel elveszíthető a „tudományossági” szalonképesség. Az SM hangcsoport – ISME – rávilágít, hogy a bőséges ISMEretszerzést segíti a gyakori ISMÉtlés. Jelen van az ISMÉtlődés tájnyelvi változataiban: ESMEn, ESMÉg. Az ISMEretért sokat kell kutatni, régiesen: kASMAtolni, s a hasonló érdeklődésűekkel csendesen, elmélyülten elbeszélgetni, pUSMOgni. Az SM páros más jellemzőt is rejtő S.M – M.S alvógyök: SuM – MeS, hangjaival alkothatók az ősi SUMa (zöm, töm), MESter szavak. Az ISMERET szó hangjaiból építhető fel a MESTERI és TEREMTÉS szavak. Íme a hangváz: S-M-R-T – M-S-T-R – T-R-M-T-S > iSMeReT – MeSTeRi – TeReMTéS. Az R hangcsoport – ERE – az ismEREtből EREdő ÉREttség EREje. A szózáró R.T – T.R gyök: ReT – TeR, a TÉR, TERület, amelyen RETtenet nélkül, azaz báTORsággal érvényre juttatható az ismeRET. Összegezve: a bőséges ISMERET – az élet mindennapjaiban és szakmailag is – MERész, MESTERI REMekek TEREMtésére sarkall.