ISKOLA

ISKOLA – Gyermekeknek, serdülőknek rendszeres oktatást nyújtó intézmény. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó: latin < görög] Az IS – SI ősgyökből indul. A görög, latin nyelvek is átvették az ősmag(yar)-nyelvből, és saját hangzástörvényeik szerint módosítva használták. Ha az ISK szókezdőnél az I hangot a két mássalhangzó közé csúsztatjuk, a SIK – KIS gyököt kapjuk. 
Az ISKola lehet a SIKer alapja. Ezt KISkorban kell elkezdeni. Az IS – védelem, tudás, ISmeret, amelynek adományozója, védőhatalma ISten. Az ISmeret az ISmeretek LAKÁban, LOKÁban, KOLÁban (kaliba), házában, az ISKOLÁban szerezhető meg. A régies OSKOLA is beszédes: okOSKOLA, okOS(ok) LOKA, okOS(ító) AKOL. Az OSKOLA az OSTOBA ellenfele. Érdekes összevetés: osKOLa – osTOBa. Az a KOL – LOK, azaz hely, ahol a TOB, TABu egy része eltűnik. Nem marad TOB – BOT, azaz TABUkkal tele BUTA (ta-bu – bu-ta). Az SK hangcsoport – ISKO – értelemalakító a kapcsolódó kifejezésekben. ISKOlába már kISKOrában kezd járni a gyerek. Az ISKOla, a tanító, a gyerekkel szemben atyÁSKOdó, a teljesítményt illetően bírÁSKOdó. A gyerek érdeklődése az ismeretek felé ágASKOdó, dÚSKÁl az ISmeretek tárházában, tÁSKÁban hordozza a tanulnivalót. A tudás ösvénye kESKEny és göröngyös. A gyereket, ha nem tanul megpASKOlja anyukája, és sokat kell vakOSKOdni a könyvek fölött. Az SK páros, mint S.K – K.S gyök: SiK – KiS, hangjaival alkotható: SOK SIKerélmény részese lesz az, akit KISkorától iSKoláznak. Egy névadó lehetett az ISZKOL szó: ISZKOLÁs ISKOLÁba! Az eSZező ógörög nyelven: ISZKOLA, SZKOLA. Az SZK páros sem idegen értelmű ez esetben. Majdnem mindig tengelyhangzó a tevékenységet, állhatatosságot, szorgalmat kifejező szavakban: ászkol, csimpaszkodó, csúszkál, fészkel, illeszkedik, kapaszkodik, mászkál, nyüszkölődik, piszkál, poroszkál, tuszkol stb. A CzF Szótárból: „Görögül scolh, latinul schola, németül Schule, régi felső németben scuala, scola, spanyolul escuela, portugal nyelven escola stb. […]

  Mint idegen eredetü szó helyett ujabb időkben a magyar tanoda kapott fel.” Kiem. K.S. Az idegen kifejezésekben kiküszöbölhetetlen az SK kötött mássalhangzó-páros. Bár a CzF Szótár idegen eredetűnek tartja, a szó a felsorolt névadó jellemzők sűrítménye, és még az ősmag(yar)-nyelven kialakult, kizárólag magyar nyelven értelmezhető minden alkotóeleme.  

A mai iskola már régen nem az igazi életre nevelés helye. Megszűnt a tekintély tisztelete, a tananyag egy része minősített hazugság. Ezek alól csak a reáltudományok kivételek.Tudományosan hitelesnek csak az a tétel bizonyulhat, amely száz kísérletből száz alkalommal sikeresen ismételhető. A többi humbuk, zagyvalék, részben vagy egészben elvetendő. A történelem tele van minősített ostobaságokkal, hazugságokkal. A magyar irodalom oktatásban kimarad az érték, helyette ma futtatott fűzfapoéták magyartalan fércműveit erőltetik. Az élet eredetével kapcsolatosan sarlatánok bizonyíthatatlan, soha be nem bizonyítható szamárságait tanítják elfogadott tudományos tételekként. Lehet folytatni…