INVESZTÁL – Beruház

INVESZTÁL – Beruház. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az INVESZTÁL szó az IN – NI ősgyökből indul. Az INVESZTÁL szó elemei ősnyelvből eredőek. Az IN – NI kellemi gyök az ősnyelvben. A jó, sikeres üzleti haszonnal járó INvesztálás kellemes érzetet keltő. Ugyanakkor az IN – NI ősgyök BE(felé) irány értelmű is. A szó értelme: valamibe BEleVETni, belesüllyESZTeni, beleVESZTegetni a pénzt, értéket, és várni jövedelmező megtérülését. Az INVESZTÁLt, befektetett érték jelképesen áruvá válik. Az NV hangcsoport – INVE – szerint a beruházott összeg odaszÁNVA, ha elveszti, szENVEd érte. A V.SZ – SZ.V gyök: VeSZ – SZöV. A VESZ gyöknek több magyar értelmezhetősége van. Felveti annak esélyét, hogy a beleVETett összeg odaVESZhet, mert sikertelenség esetén elVESZTegetett érték. Az inVESZtál szó magyar megfelelőjével – beRUHÁz – összehasonlítva még tartalmaz párhuzamot. A RUHÁt megVESZi, majd magára VESZi. Ám, ha nem jó minőségű, akkor nem VESZi magára, és így elVESZTegetett beRUHÁzás. A piacon árult, nehezen kelendő portékát csak elVESZTegetni lehet. A szóból kiérződik a rajtaVESZTés lehetősége. Némely táj nyelvén a RUHÁt mögVÖSZi, majd fölVÖSZi. A RUHA SZÖVött anyagból van. A latin VESTimentum = ruha, amit felVESZ. Ez vitathatatlanul ómagyar ősnyelvi gyökszó, mert csak magyarul van rá magyarázat. A beRUHÁzás inVESZtálás SZÖVevényes dolog! Ma már jelen van a megVESZTegetés lehetősége is. A megVESZTegetésre adott pénz nem a nyereség oldalra írandó, tehát beleVESZ a SZÖVevényes ügyvitelbe. A RUHA franciául VETements, portugálul VESTuário és ROUPA is, amely a RUHA módosult alakja. Spanyolul ROPA, katalánul ROBA, oroszul RUBÁska. Románul VESTa = felöltő, amit felVESZ. Ezek mindannyi ómagyar ősnyelvi örökség. A szóban levő SZT hangcsoport – ESZTÁ – az OSZTÓ, OSZTOzó, fOSZTÓ, tISZTA, sikkASZTÓ, megtévESZTŐ, vESZTŐ szavakban érinti az üzleti életet. Az SZT páros, mint SZ.T – T.SZ gyök: SZéT – TeSZ, SZÉToszt, odaTESZ ahová szükség. Az INVESZTÁLásra jó odafigyelni, mivel az IN ősgyök fordítva figyelmeztető is: NI! Azaz, meggondolandó: NE VESd bele értékedet, ha nem vagy benne biZTos (bisztos)! Tehát jelen van a tiltó értelem is figyelmeztetőként. A szózáró T.L – L.T gyök: TáL – LáT, jelenti az ilyen esettel járó TELítést, tőke felTÖLtést, a dolgok előreTOLása végett, de jó beLÁTás szükségességét is. Az utódnyelvek által megörökölt, vagy képzett szavakat, idegen hangzásuk ellenére érdemes bontva vizsgálni, mert tartalmazzák ősi anya-nyelvük elemeit, és ha bontva szóra bírjuk, mindent elmondanak magukról, keletkezésük titkairól. Lehet bontani, szétválasztani, és magyar összetevőiket értelmezni. Mindannyi ómagyar ősnyelvi gyökre épülő! NV – VN: az iNVesztálást óVNi, gondozni kell, különben VeszeNdőbe megy. SZT – TSZ: az inveSZTálással nem szabad jáTSZani, héTSZer meggondolandó.