Ilyen állításról még van tudomásom.

Nemrég épp a Magyar Nyelv oldal olvasóival közösen gyűjtöttünk ősgyököket, melyet érvként akartam használni egy ilyen „román az ősnyelv” állítás ellen, de az illető nem merte felvenni a kesztyűt, mivel tárgyi bizonyítékokat kértem, a román nyelvben fellelhető ősgyököket.

Nem volt mit előhúznia a zsebéből. Csak a duma, az ok nélküli dicsekvés semmilyen valós bizonyíték nélkül. A fent említett írásban közöl szóegyezéseket, de minden komolyabb magyarázat nélkül.
Néhány szóra írtam cáfoló magyarázatot, a többi még hátra van. Azokat is megírom, mert újságban is szeretném megjelentetni.

Íme:
acasa – acasha (la domiciliu) – A LAK, LÉK, LUK bővítményéből ered, mely lAKÁSA valakinek. Ez a leharapott szóvég jelenség nyomán.

ACU ACU (acum) – az azonnali, PILLanatnyi, azaz szemhunyásnyi idő, melyet magyarul ma is KUMantásnak mondanak a palócok.

lup – lup (Wolf) – Valaha az ősmag-nyelven majdnem ugyanúgy nevezték a két állatot a farkast és a rókát a LOPós természetükről (románul: LUP, vuLPe). Ezt a szanszkrit nyelven is így mondhatták, bár nem biztos, hogy a tolvajt jellemző tulajdonságokat a LOP szó hangjaival le lehetett írni azon a nyelven. A tolvaj lesben LaPuLó, nesztelenül LéP, kilesi az alkalmas PiLlanatot, éjjel is megLeP. A mai magyar nyelven érthető jelző a LOPós (lupus). Hiába írja, hogy lup lup, mert a szó értelmét, a jelző okát, amiért azt az állat kapta, nem tudja megmagyarázni. Vagyis, gyökénél fogva nem érthető a szó románul!

a iubi (considerat sclav) iub (dragoste) – A BUJA szónak magyarul van értelme és magyarázata. Íme: A BUJa szó gyöke BUJ. Egyetlen nyelvben sincsen jelen teljes értelmi szóbokrával. A BUJAság, Bőség, a megÚJulás záloga. A szerelmesek fészkükbe (bujka) BÚJnak el a világ szeme elől egymást elBÁJolva összeBÚJni, BUJálkodni, és titokban BUJtatni. Tehát a lelki-testi vonatkozások mind kifejezhetők magyar nyelven a BUJ gyökkel, mely a JÓBól való telemerítés egyik testi-lelki módja. Az utódnyelvek egy része – köztük a szanszkrit – ezt a gyökfordított alakot örökölte: BUJ – JUB.

frate vrate (fratele) – A VR – FR kötött mássalhangzó-páros a kötődések és külalaki szépségek kifejezője a magyar szavakban. Ez esetben a VéR szó, az egy test, egy VéR, azaz testVéR. A szoros kötelékek VéRügyek – FRigyek. Vagyis hiába a szóegyezés a szanszkrit és román nyelvben, ha egyik nyelven sem ad magyarázatot a VR páros, mint gyökalkotó jelentésére. Az FR páros jelenléte a román FRate = testVéR (VéRte/s – Vréte – Frate) szóban szintén ősmag-nyelvi örökség. A magyar nyelvben az FR szép jelentése (ciFRa, FRizura stb.) itt a testvériség szépsége mellett azt is leírja, hogy a jó testvér VÉRT(es)ként véd.

camera foto (cameră) – A KAMRA, KAMARA (jó vicc, hogy odateszi a foto szót) zárt helyet jelentett. A KAM gyök takarás értelmű (ebből a kamu, kamuflázs). A KAMRA zárt éléstár, mely a többjelentés értelmében GAMRAktár is, azaz MAGtár.

Limba Lamba (limba) – A LIMBA az ősmag-nyelvben a szájban HIMBÁlózó, LIMBÁló NYELVet jelentette. Az MB páros töMB jelentésű. Ez a nyelv esetében annak rendkívüli alakváltó képességére (legerősebb izom), de szerepének rendkívüli összetettségére is mutat. A LIMBA – BALIM – BALIN – BÓLINT hangváltásokkal az ide-oda mozgási képességét is leírja. Volt más megnevezése is a LÓGÓ tulajdosága révén: LOGO.

nepot Napat (neffew) – A NÉPUTódok a leszármazottak. Ez tág fogalom. Magyarul érthető a NÉP szó, mely NŐ, NÉ által NÖvekvő, gyarAPodó, ÉPülő közösség. A NÉP szó fordítva PÉN, melynek jelentése: FÉNY. A NÉP növekedése, a születés ünNEP volt. A PÉNtek szóban is a FÉNYt jelenti, nem a bűnbánatot. Az csak a finnugor nyelvészet szerint, mely önmagában is egy nagy BŰN, vigye el a BÁNat. A nyelv nem hazudik, mert nem politikai és pártérdekek nyomán alakult.