ILDIKÓ

ILDIKÓ – Az ILDIKÓ név az IL – LI ősgyökkel indul. A nevet német eredetűnek mondják, pedig a szó minden eleme magyar, olyannyira, hogy kitetszik belőle: még az egynyelvűség idején alkották. Előzményei, párhuzamai lehettek az ILma, ILona, SzILvia is. Az IL ősgyök az ILLan, vILLan, ILLat, ILLet, megpILLant szavakban szinte mindenféle érzékelést felsorol, ami egy gyönyörű lány jELLemzői vagy általa kiváltott érzELmek közé tartozó: szorgALmas, gyors, kecses, ILlanó, vILlanó, csILlogó megjelenés, mozgás, nőies ILLat, az érintés kELLemessége. Az LD hangcsoport – ILDI – az ÁLDOtt, ILDOmos, bOLDOg, OLDOtt, jó pÉLDAmutató nőies jellemzőiben. De a szép szemÖLDÖk, zÖLD szemek is jellemezhetik ILDIkót. Kellemes vele egy szép hOLDvilágos estén enyelegni. Az első ILDIkó bizonyosan ILDOmos viselkedésű kis hölgy volt. Az LD páros, mint jellemzőt rejtő, L.D – D.L alvógyök: LeD – DiL. ILDIKÓ DELi kis hölgy, régen kedves kis cseLÉDnek nevezték a szeLÍD szép lányt, aki csengő hangon DALolt, mint a csaLOGány (d > g). E gyökből később angol nyelven kialakult a LADy = hölgy jelentésű szó. A DIL gyök, tisztelet, szerelem jelentését hordozta az ősnyelvben, erre a latin DILigo szó a bizonyíték. Bolondosan szerelmest is jelentett, vagy szerelmesen bolondulót. Az IK ősgyök, mozgás: IKlat vagy személy: egyIK, másIK. Itt viszont jelenthet egyben szorgalmasan mozgó leányzót. A D.K – K.D gyök: DiK – KiD, ősnyelven, aki, ami rendkívül tetszett, az DIKÁlt. A DIKicselés szépítgetést jelentett. A román nyelv ilyen értelemben használja ma is, de ez ott ősnyelvi örökség. A DIK gyök beszédet is jelent. ILDIKÓ jó beszédű, monDIKáló, szép hangú, leányzó lehetett. Asszonyi, anyai jellemzője: törőDIK övéivel. A törőDIK* fáradozást, munkát is jelent. Összegezve: az első ILDIKÓ, ILDIKA a fent felsorolt jellemzőivel: ILLanó, vILLanó, ILLatos, boLDog, szorgALmas, mozgékony, beszédes kislányként, szeretett, tisztelt volt környezetében, ILDomos és DIKÓ, azaz tetsző volt a férfiaknak is.
/*/ Arany János: Családi kör című versében a gazda megpihenteti fáradtságos munkában „eltörődött”testét.