Igekötőkhöz köthető igék

Igekötőkhöz köthető igék (nem teljes felsorolás): acsarog, ágál, ajánl, aláz, áld, állapít, ámít, árul, átkoz, bátorít, becsmérel, becsül, beszél, beszélget, bírál, biztat, bocsát, bolondít, boncol, borul, bőg, bömböl, búcsúzik, búg, búsul, buzdít, cáfol, cikiz, cincog, ciripel, cukkol, csábít, csacsog, csahol, csap, cseng, csépel, csepül, cserfel, cseveg, cseverész, csicsereg, csilingel, csipeg, csipog, csiripel, csivitel, csöng, csúfol, dadog, dalol, danol, dédelget, dicsekszik, di­csér, diktál, dohog, dong, dorgál, dorombol, dorongol, döngicsél, dörög, dörren, dumál, dunnog, dunnyog, durrog, duruzsol, dühít, dünnyög, ejt, említ, ellenez, elemez, em­leget, emlékezik, eped, énekel, érdeklődik, értékel, értesít, értet, faggat, fecseg, fedd, fegyelmez, fejez, fejteget, felel, fitymál, fogad, fogás, forgat, fortyan, fortyog, fosol, fúj, füstölög, gágog, gagyog, gajdol, gerjeszt, gorombít, gőgicsél, gúnyol, gügyög, gügyörész, gyaláz, gyújt, habog, háborodik, hadar, hajtogat, hajszol, hajt, hallgat, hámoz, hangol, hánytorgat, hápog, hárít, harangoz, harsan, harsog, hasal, határoz, hazudik, hazudtol, hebeg, heccel, hersen, herseg, híresztel, hitet, hív, hívat, hízeleg, horkan, hoz, hozakodik, hördül, hurrog, hülyít, idegesít, igazít, igazol, igényel, igéz, indokol, ingerel, int, irá­nyít, ismer­tet, ismé­tel, ismételtet, ígér, ígérget, ígértet, ír, ítél jajdul, jajgat, jajong, javall, jelent, jelez, jósol, jövendöl, kaffant, kaffog, kajabál, kántál, kap, karattyol, kárhoztat, károg, káromol, kendőz, kényeztet, kér, kérdez, kéret, kesereg, keseredik, kezel, kiabál, kiált, kiáltoz, kiáltozik, kicsinyel, kínál, kínálkozik, koldul, kornyikál, kotyog, kottyant, könyörög, köp, köszön, köt, közöl, közvetít, kunyerál, kurjant, lármáz, lázad, lázít, leckéz, lec­kéztet, lefetyel, léhul, lelkesedik, lelkesül, lepecsel, lepcsel, locsog, magasztal, magyaráz, magyarázkodik, makog, másít, mekeg, méltat, ment, menteget, mesél, mocskol, mond, mondogat, morog, morgolódik, motyog, motyorog, mukkan, nagyít, neheztel, nyafog, nyaggat, nyámmog, nyavalyog, nyávog, nyekeg, nyekereg, nyekken, nyelvel, nyerít, nyifog, nyikkan, nyilatkozik, nyilatkoztat, nyilvánít, nyilvánul, nyög okol, olvas, ordibál, ordít, ordítozik, óbégat, ócsárol, önt, ömleng paláverez, pakol, panaszol, papol, parancsol, perel, pirít, pirongat, pocskondiáz, pofátlanodik, pofázik, pletykál, pöröl, prünnyög, puhatol, pusmog, raccsol, rágalmaz, rebesget, regél, rettent, rikolt, rivall, rohan, sért, sejtet, serkent, sír, sorol, súg, sugdos, sunnyog, susog, suttog, szab, szabályoz, szájal, szajkóz, számol, szapul, szaval, sza­vatol, szédít, szegül, szid, színez, szól, szólal, szólít, szónokol, szövegel, ­szurkál, tálal, tanácsol, tár, tárgyal, társalog, tereferél, terjeszt, tilt, tiltat, tisztáz, titkol, tol, torkol, tör, trécsel, traccsol, tréfál, tudakol, túloz, tüzel, udvarol, ugat, ugrat, utal, utasít, újságol, ültet, üvölt, üvöltöz, üzen, üzenget, vádol, vakkant, vakog, válaszol, vall, vallat, varrog, vartyog, vázol, véd (ügyvéd), vecseréz (vacsora közben társalog), vecsernyéz, verbál, vezényel, viccel, vigasztal, világít, világosít, ­vitat, vonultat, zagyvál, zajong, zaklat, zavar, zendít, zendül, zeng, zenge­dez, zokog, zöng, zörög, zúg, zűröz, zsarol, zsémbel, zsiliz, zsong, zsörtöl, zsunnyog,

386 szó lehet még gyűjteni Igekötőkkel több mint 8.000 változat.