IGAZSÁG

IGAZSÁG – Valaminek igaz volta. A valóságot híven tükröző. neki teljesen megfelelő, igazi tényállás. [A hivatásos nyelvészet szerint:finnugor] Az IGAZSÁG szó az IG – GI ősgyökből indul, és a G.Z – Z.G gyök a szó váza. Az IGAZSÁG tények egybehangzó SOKasága (ság = sok). A G hangcsoport – IGA – az IGAzság, jOGOsság, ÉGI mAGAsság szavakban. Az IGAZSÁG tisztességes IGA annak, aki azzal él. Akkor válik nyomasztó tehertétellé, amikor GAZzal van körülvéve. Az emberi történelem folyamán sok IGAZSÁGszerető ember viselte tisztesség díszeként. Az IGAZSÁG az IGAZ szó, amely nyÍltan, nyItottan közli a röGZített, megmásíthatatlan valót, és mindig AZ marad, ami volt, van, lesz. Nem elforgatható, mivel, amint kimozdítják röGZített helyéről, megbillen, félrehajlik, elveszíti egyensúlyát, összeomlik, s előbb vagy utóbb maga alá temeti azt, aki elforgatta. A ZS hangcsoport – AZSÁ – az igAZSÁg és gAZSÁg, mindkettő befolyással van egy kÖZSÉg, köZöSség életére. Ami az ÉGben EGY, IGAZ – a Földön is ÚGY (kellene) lEGYen. Csak az I, az Igyeneség (egyenes) hangja különbözteti meg az IGAZSÁGot a GAZSÁGtól. Csak az I hang, és a mögötte levő tartalom. Az I, amely a nyÍlt, egyenes célIrányt mutatja. Az iGaZSáG – GaZSáG hangváz: G-Z-S-G – G-Z-S-G. Aki a GAZSÁG elkötelezettje, az nem bír Igyenes, Igenes úton járni, rosszul érzi magát, ha nem csal, ha nem támad hátulról. Nem bír egyenesen állni, mindig iNOG, mert GONosz. Annak, a HA a kedvenc szava, mivel állandóan számítgat: HA ezt lépem, HA azt, HA amazt, akkor ide rejthetek egy akadályt, esetleg oda, vagy amoda, amelyben az egyenességet kedvelő elbotlik. A GAZSÁG kizárólag a görbe, zegZUGos, osonó mellékutakon jár, millió módot, magyarázatot keresve azok egyenes útként elfogadtatására. A sajátos feltételeihez – HA – ragaszkodó, és a ZUGok, kitérő rejtekek keresése jellemzi: HA ZUG – HAZUG. A GAZSÁG teljesen a feltételes mód rendszerében építkezik. A HA-ZUGságok, vélt jogok teljes feltételrendszerét kiépítette, hogy sikeres legyen az IGAZSÁGgal szemben. Az IGAZSÁG nem kötődik a feltételes módhoz: csak akkor leszek IGAZSÁGos, HA… Ilyen nincs! Az IGAZSÁG nem térhet le az egyenes útról, Az IGAZSÁGnak egyetlen feltétele van, az EGYEnes úton megmaradás. IGAZSÁG EGY van, amely mindig megállta helyét, (ig)AZ marad, ami VOLT, VAN és LESZ.