IGAZSÁG

IGAZSÁG – Valaminek igaz volta. A valóságot híven tükröző, neki teljesen megfelelő, igazi tényállás. [A hivatásos nyelvészet szerint: finnugor] Az IGAZSÁG szó is az IG – GI ősgyökből indul, és a G.Z – Z.G gyök: GaZ – ZuG a szó váza. A szóvázból látható, mily könnyen megváltoztatható, elterelhető a valóság képe az IGAZ útról a GAZ ZUGságok felé. Az IGAZSÁG valós tények egybehangzó SOKasága (ez esetben a ság = sok). A G hangcsoport – IGA – az IGAzság, jOGOsság, ÉGI mAGAsság, IGAz IGE szavakban. Az IGAzság tisztességes IGA annak, aki azzal él. Akkor válik nyomasztó tehertétellé, amikor GAZzal van körülvéve. Az emberi történelem folyamán sok IGAZSÁGszerető ember viselte tisztesség díszeként. Az IGAZSÁG az IGAZ szó, amely nyÍltan, nyItottan közli a röGZített, megmásíthatatlan valót, és mindig AZ marad, ami volt, van, lesz. Nem elforgatható, mivel, amint kimozdítják röGZített helyéről, megbillen, félrehajlik, elveszíti egyensúlyát, összeomlik, s előbb vagy utóbb maga alá temeti azt, aki elforgatta. A ZS hangcsoport – AZSÁ – az igAZSÁg és gAZSÁg, mindkettő befolyással van egy kÖZSÉg, kÖZöSSÉég életére. Ami az ÉGben EGY, IGAZ – a Földön is ÚGY (kellene) lEGYen. Az I, az Igyeneség (egyenes) hangja. Ez különbözteti meg az IGAZSÁGot a GAZSÁGtól. Az I hang Igyenesség jelentése, a mögötte rejlő értelem mutatja erőteljesen a különbséget az IGAZ és GAZ fogalmak közt. iGaZSáG – GaZSáG hangváz: G-Z-S-G – G-Z-S-G. Aki a GAZSÁG elkötelezettje, az nem bír Igyenes, Igenes úton járni, rosszul érzi magát, ha nem csal, ha nem támad hátulról. Nem bír Igyenesen, egyenesen állni, mindig iNOG, mert GONosz. A GAZ feltételeket kereső, kedvenc szava: HA. Aki nem IGAZ úton jár, állandóan számítgat: HA ezt lépem, HA azt, HA amazt, akkor ide rejthetek egy akadályt, esetleg oda, vagy amoda, mivel feltételezhető, hogy abban az őszinte, egyenességet kedvelő ember elbotlik. A GAZság kizárólag a görbe, ZEGzugos, zegZUGos, osonó mellékutakon jár. A sajátos feltételeihez ragaszkodó, és a ZUGok, kitérő rejtekek keresése jellemzi: HA ZUG – HAZUG. A GAZság teljesen a feltételes mód rendszerében építkezik. A HA-ZUGságok, vélt jogok teljes feltételrendszerét kiépítette, hogy sikeres legyen az IGAZsággal szemben. A történelem folyamán millió módot, magyarázatot kerestek a GAZok, HAZUGságaik egyenes útként elfogadtatására. Ebből áll az emberiség örökösen magyarázkodó, görbe utakon járó történelme. Az IGAZSÁG soha-soha nem kötődik feltételes módhoz: csak akkor leszek IGAZSÁGos, HA… Ilyen nincs! Az IGAZSÁG nem térhet le az egyenes útról, az a GAZok GAZzal megszórt ZEGZUGos útja. Az IGAZSÁGnak egyetlen feltétele van, az EGYEnes, IGYEnes, IGEnes, ÉGI IGEi úton megmaradás. IGAZSÁG EGY van, amely mindig megállta helyét, mindig (ig)AZ marad. Az IGAZSÁG = valóság. Az, ami VOLT, VAN és örökkön örökké LESZ.