IDEÁLIS, IDOM

IDEÁLIS – Eszményi. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az ID – DI ősgyök alapjaira épül. A tUDAtos tervezés IDEÁLIS formákat szül. A D hangcsoport – IDE – itt is meghatározó értelemadó. A test IDOmai is tUDAtos tervezésből erEDŐek. A tervező Teremtő tUDAtos munkájának eredménye. Ő tudta, hogyan kell IDOmítania a testeket, hogy jól IDOmuljanak egymáshoz, IDE ÁLLjanak, ODA ÁLLjanak, IDEÁLISan IDOmíthatóak legyenek. Ami IDEális, ideÁLIS az jól IS ÁLL. IDE ÁLL, vagy ODA ÁLL, ahová épp akarom. Az IDEÁLIS IDOmok minden nő rejtett IDEája.  
Az IDEÁLIS szó még az ősiség idején kialakult, magyarul ma is jól érthetőek a szóelemek akár együtt, akár különválasztva. Az ógörög, majd a latin nyelv beszáradt szóként megörökölte, de részleteit, alkotó elemeinek értelmét nem ismerte.  

IDOM – Síkban vagy térben körülhatárolt forma. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] Az ID – DI ősgyökből indul. Az IDOM lehet egy megtervezett sajátos (id), folytatólagos alaki körvonal, az M, OM, mint kellemi gyök, az IDOM esetében, akár a kerÁMiánál a körvonal sIMítással való alakítását is jelenti, ugyanakkor – főleg a nőkhöz kötődő – érzelmi tényező jelenlétét mutatja. A D hangcsoport – IDO – az IDOm a kívánalmaktól, a mÓDItól, azaz divattól is függően lehet IDEális, de lehet marADI is. Az IDOmítás: előretervezett viselkedési formába kényszerítés. Ha tárgyról van szó, akkor az IDOmítás kézi munka, azaz MATatás, idoMÍTás. Mivel ez egy folyamat, így IDŐt igényel. Ami IDOmODIk, azon mÓDOn alakul engedelmeskEDŐn, ahogy az IDOmító kEDŰje, netán a mÓDI kívánja. A dIDI a női test IDOmainak egyik kidUDOrodó része. Ez keLLEMes látvány (llem – mell).   Az ID gyök ősi, egyIDŐs az emberrel, a beszéddel. A latin IDEalis is az ID – DI ősgyökre épül, de latinul bontva nem magyarázható.   Viccesen mondhatjuk: Az IDOMok IDves MÓDIját az épp DOMInáló, IDőszerű DIvat IDOMítja, DIrigálja. A szép női IDOM mindig MÓDI lesz. A CzF Szótár szerint: „Mélyhangu ragozással, helyes alakra, arányos külsőre vonatkozik: idom, idomít, idomos stb.” Ha a görög, latin nyelvekben rátalálni a szó fokozatos kialakulásának fentihez hasonló szóIDOMaira, akkor hihető el, hogy onnan ered.