HORTOBÁGY

HORTOBÁGY – Honnan e név? Mit jelent? Milyen névadó jellemzők nyomán alakult ki? Tudjuk, hogy minden megnevezés több névadó jellemző nyomán rögzül a köztudatban. Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a Kárpátok ölelésében valaha létező tengernek a Vaskapunál való kitörése, kiszabadulása, lecsapolódása után még sokáig víz fedte az Alföld nagy részét. Az ESZTER, ISZTER folyó medrén idővel lefolyt a nagyobb víztömeg, de maradtak mocsarak és új folyók vágtak medret maguknak. Az új felszáradó helyekre települők az akkori állapotoknak megfelelő neveket adtak mindennek, ami őket körülvette. A nagy kiterjedésű mocsarak bűzlő levegője sem maradt ki a névadó jellemzők közül. A bűzlő mocsarak közt magának utat HORnyoló, TöRő, ORoTÓ, ÁGYat VÁGó folyó sem lehetett mentes a bűztől. A HORTOBÁGY szó két nagyobb részből áll. Az egyik a HORTO. Mivel a magyar nyelv szavai fordíthatóak, megpróbálhatjuk ezzel is: HORTO – ROTHO. Ez a ROTHAdó mocsárbűzös állapot. Kétségtelen, hogy az elején ez meghatározó névadó jellemző volt.
A visszahúzódó vizek nyomán kialakuló részek Bő termést hozó földek, Bő termés ÁGYa voltak. A munka utáni pihenés, elnyúlás kellemes érzését BÁGYadtságnak is nevezik. Ecsedi István okfejtése szerint a BÁGY a pusztán olyan széles felszíni mélyedés, ahol az összegyűlt, majd elpárolgott víz helyén dús fű nő. Azaz a föld BÁGYadt megnyugvása. A szóban levő RT kötött mássalhangzó-páros jelen van a bIRTok, éRTék, keRT szavakban, és az RT hangokkal alakítható a RéT szó. Mivel a HOR, KOR, GOR szavak körértelműek is, így a több névadó jellemzők egyike a később itt létrejövő KERTgazdálkodás, amely gyümölcsöző lehetett, mivel a CzF Szótár idéz egy népdalból ennek kapcsán: „Oh te zsíros Kánaán, Hortobágy melléke. (Népd.)” Tehát a HORTOBÁGY RÉTjein KERTgazdálkodás is folyt. Érdekes, hogy románul a KERTészet megnevezése HORTIcultura, tehát van kapcsolat a HORTOBÁGY névvel, és az is világos, hogy a kifejezés az ősmag(yar)-nyelvből örökölt. Összegzésül a HORTOBÁGY név a bűzlő mocsarak helyén létrejött bőven termő terület, a fenti névadó jellemzők nyomán alakult ki, s amely kiváló KERTgazdálkodási lehetőségekkel bírt.