HIT, HITEL

HIT – Olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A HIT H.T – T.H gyök: HiT – TeH (h > k – tek, azaz tett). A H hang a legmélyebbről fakadó emberi Hang. A HŰség, HÍvség bensőből induló áramlat. A HI HIányérzet is, amely mindig feltöltést igényel. A Biblia szerint: „…a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Vagyis a HIányolt, nem látható. A H a benső, a joHa, jonHo, a szív (h tünet). Az I belső Igazoltság. A T belső meggyőződést igazoló külső TeTTek. Van még egy mondás: ’A HIT cselekedeTEK (ták, tek, ték = tettek) nélkül semmit sem ér.’ HITéért mindenki TEHet. Összefüggő bizonyítékhalmazok az alapjai a HITnek. A HIT igazoláskor elismerést nyerHET attól, akibe vetteTETT. A valakibe vetett HIT TETTekkel igazoltatik, tehát TETTeket követel meg. Erre van egy szólás: Ha hiszed, miért nem teszed, ha nem hiszed, miért teszed? HITEL – Az a tény, hogy valamit elhisznek, hogy valakinek, valaminek hisznek. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ?] A HITEL H.T – T.H gyökből induló szó: HiT – TeH. A H hang, mint a legmélyebbről fakadó, indítja a szót. A hiTELesség az igazságosság TELítése, vagyis egy értékmérő szint magasságát elérő TELjesítmény. Ezt mondják (h)eTALonnnak is, amely az ógörög nyelvben módosult a h/iTELen (alapul) szóból. A hitELre érdemes ember, EL, ÉL, ÉLI, azaz Isten törvénye szerint ÉL, így adott szava érték. Aki HITELtelen, az ELtelen, nem EL (Isten) törvényei szerint ÉL. Így adott szava nem érték, mert nem emELkedett a hitELesség szintjére, nem TELíti a szintet, nem eTALon, nem megbízható. Valaha kölcsönt, visszatérítési ígéretre, adott szóra nyújtottak. Tehát HITELt csak HITELes, ELes, Istenes, megbízható személynek adtak. Aki HITELtelen, annak adott szava is HIT nÉLküli, azaz ÉLen k(ív)üli, nem üti az elfogadható eTALon szintet. A T hangcsoport – ITE – a hITElesség az előzETEs viselkedés áthATÓ vizsgálATA alapján kerül megÍTÉlésre. A kölcsönpénzt, a HITELezett összeget, amelyet az elhihető visszatérítési ígéretbe vetett HIT alapon adnak, röviden nevezik HITELnek is. Akinek nem volt hihető az ígérete, szavának nem volt HITELe, nem kaphatott HITELt (kölcsönt), így HITELtelenül (tele – üres), TELEnül, TELEn(élk)ül = üresen, ez esetben pénzHITEL (kölcsön) nélkül távozott. A HITEL – mint kölcsön, amelyet vissza kell töltsön (tölcsön) – csak olyan embernek járt, akinek szavában HITtek, megbíztak, adott szava volt a biztosíték (ma már ilyen nincs).