HISTÓRIA – Történelem

HISTÓRIA – Történelem. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A HISTÓRIA H.S – S.H gyökből induló szó: HiS – SeH. A HI HIányérzet, ismeretlen űr. A HIS – SEH a SEHol, SUHujt semmi, SUHogó üresség stb. kifejezője. A HIStóriában rengeteg az űr (hi, his, hijas). Az események kortárs udvari történetírói részrehajlók, uruknak hízelgők, akikről csak szépet írtak. Így már a forrásanyagok, a mai történészek hivatkozási alapjai is hamisak, kevés köztük a megbízható. Csak akkor volna elfogadható, ha két-három beszámoló összecseng. A HISTÓRIA, a régen történt, de általunk ISmeretlen TÖRténetek HIányának, űrjének kitöltésére hivatott. Az S hang fontoS, Súllyal bíró. Az IS az ESemények örökös ISmétlődése, de ISmeret is. Az ST hangcsoport – ISTÓ – a széles kiterjedés értelmét viszi a szóba. Ilyenek: fÜSTÖl, ISTÁlló, kASTÉly, ESTÉly, sISTEreg stb. szavakban. A ma ismert történelem elpalÁSTOlja a valóságot a köznép elől. Rengeteg hamISíTÁs forog közkézen még a közelmúltban TÖRténtekről is. Akkor mit mondjunk a régmúlt TÖRténéseiről. Az ST páros, mint alvó S.T – T.S gyök: SöT – TuS, a régi SÖTét korok sok TUSakodásának megjelenítése. A T.R – R.T gyök: TóR – RóT, a TÖRténések RÓTT szövegekben TÁRolása, amelyek a TÉRben TÖRténtekről szólnak, s amelyek sokszor megRETtentik a gondolkodó embert, mivel a HISTÓRIÁt vérrel írták, embervérrel. Az R hangcsoport – ÓRI – az idő kEREke fOROg, s az ÍRÁsok a régmúlt kOROk tetteit rejtők és feltÁRÓk. Vannak benne okulásra szolgáló RIAsztó tettek, történetek. Az írott HISTÓRIA alig emlékszik meg olyan emberekről, akik az emberiség javára szolgáló, korszakalkotó tetteket vittek véghez. Sehol nem ír a csavarmenet, a kerék, a csiga, a szövőszék, fűrész stb. feltalálójáról, vagy ha igen, akkor szűkszavúan. A véreskezű gyilkos hadvezérekről viszont kötetekben emlékszik meg. A HISTÓRIA szó ősnyelvi – idegenben kissé módosult – értelemadó elemekből álló szó. A héber Tóra is ősnyelvi eredetű szó: Táró. A Törvények Tára. ST – TS: a hiSTória az emberiséggel megtörtént iSTentelen rúTSágok összessége. Írott lapjain menTSéget keres a beSTe tettekre, és igyekszik hőssé faragni a gyilkoST, rablót, gonosztevőt.