HIDRO-

HIDRO- – Idegen szavak előtagja, vízzel kapcsolatos. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög szóból] A HIDRO- szó H.D – D.H gyökre épül: HiD – DüH. Az ID, HID = víz, ez ősmag(yar)-nyelvi gyök, a H előhangos változatából van még a HÚD, azaz húgy szó is, de hát az is víz. A d és gy rokonhangzók, az i hangot gyakran váltja ü, pl.: idves, üdvös. A HÜD víz, ÜDítő víz. A valóságban: az ID ösztöni ősgyök, az első szavak egyike. Belenyúlt a folyóvízbe: ID! Miért? Mert HIDeg volt, és hatott IDegeire. A folyót így elnevezte ID, HID névvel. A bibliai Édenkertből eredő HIDdekel (ma Tigris) folyó igazi régies neve: HIDegel azaz hűt, üdít, ugyanígy az Eufrátesz, amely Balkányi Sz. Lajos szerint Jóforratú) kellemesen FRiss vizű folyó is –, amelyek Mezopotámiát (mezo = mező, pot = víz), azaz a Vizek Mezejét, Síkságát öntözték – ősmag(yar)-nyelvi szavak. Az ID folyamat is, innen az IDŐ megnevezése. A D és GY rokonhangzásból eredően ÜGY, amely szintén folyamat. Így lett a FeketeID-ből, FeketeÜD, FeketeÜGY Háromszéken, amely annak jellemzőit leíró: sötétes vizű (fekete) folyó (ügy – üd). Ez éppen olyan, mint a fenyők tövéről, tőzeges talajból fakadó sötétes vizű erdővidéki Kormos. A HIDRO- szóelőtagként van jelen a vízzel kapcsolatos kifejezésekben a világ minden nyelvén. Mindannyi az ősmag(yar)-nyelvből indul. Az R hang ERőre utal. A DR hangcsoport – IDRO – a mEDRÉben folyó víz sODRÓ erejének kihasználására, az első IDRE azaz vízre épített, a víz erejét, úgymond, DÜHét kihasználó szerkezetre is mutat. De a vízzel kapcsolatban ismeretesek a gÖDRÖs vEDREs, vÖDRÖs víz szavak, a kis vízi állat, a vIDRA, amely az IDre, IDRE azaz vízre megy vadászni, halat fogni.. A HIDeg víztől cIDRIzés is ismert. Ezek a vízre, IDre, IDRE, HIDRE, HIDRO-ra jellemzők. A CzF Szótár a HIDOR szóról: „[…] hidrott. A hangugratók osztályába tartozik, s kétfélekép ragozható, pl. hidorok, hidorsz v. hidrok, hidrasz stb. hidorék, hidorál v. hidrék, hidrál stb. htn. ~ni v. hidrani. Eredetére és értelmére rokon a magashangu heder, és mélyhangu hadar, s némileg a sodor igékkel. Jelentése: folyó vagy omlékony részekből álló testet forgat, tovább hajt. A szél hidorja a habokat. Az árvíz partra hidorja a gizgazt, homokot. Kézzel öszvehidorní a kidőlt gabonát, babot, borsót. Elhidorni ház elől a sarat.” A HIDRO szó DR párosa, mint D.R – R.D gyök: DuR – RuD, hangjaival alkothatók eRő jelentésű különböző szavak: DURva, DURRan, DÉR-DUR stb. Ugyanakkor a DéR – RiD, a DÉR, RIDeg szavakban kötődik a kellemetlen HIDeg érzetéhez. A DÉR szóban a víz jelentése szintén benne van. A folyó feletti HÍD jelentése: Hágó az ID, azaz HID fölött. Tehát hiábavaló a nagy „tudományos” magyartalanító küszködés, a HIDRO, HIDRÁL szavak is ősmag(yar)-nyelvi eredetűek.